Skatteoppkrevjaren

I Volda kommune er Ove Bjerkvik skatteoppkrevjar.

Skatteoppkrevjaren i Volda har ansvar for:

  • Innkrevjing av skatt og avgifter
  • Bokføring av skatterekneskapet
  • Kontroll av arbeidsgjevarar
  • Rettleiing og informasjon om reglar for utrekning, oppgjer og lønsmelding av skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
  • Sakshandsaming av saker til skatteutvalet

Postadresse

Skatteoppkrevjaren i Volda
Stormyra 2
6100  VOLDA

Besøksadresse

Rådhuset, 3. etasje

Kontonummer skatt

6345.05.15770

Opningstider

Måndag – fredag klokka 8.00 – 15.30

Kontaktinformasjon

Tlf. 70 05 87 32
E-post: postmottak@volda.kommune.no

Kontakt

Ove Bjerkvik
skatteoppkrevjar
E-post
Telefon 70 05 87 32