Betalingssatsar for barnehage og skule

Betalingssatsar for barnehage og skule

Her er ei oversikt over prisar og gebyr for tilbod innanfor skule og barnehage. 

Prisar for skulefritidsordning i Volda kommune

For alle ordningane vert det gitt same syskenrabatt som i barnehagane. Barn nr. 2: 30 %. Barn nr. 3: 50 %.

Det vert ikkje gitt syskenrabatt mellom barnehage og SFO.

Prisar for barnehageplass 

Prisar for barnehageplass
Stad Barnehageplass Pris Matpengar
Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Hornindal 100 % 3 000,- 372,-
Folkestad og Lauvstad 100 % 3 000,- 372,-
Folkestad og Lauvstad 80 % 2 700,- 298,-

Syskenrabatt gjeld for barnehageplass innanfor kommunen, og gjeld barnehageplass i både kommunal- og privat barnehage.

Syskenrabatt for barn nr.2: 30 % og for barn nr. 3: 50 %. 

Prisar SFO Volda kommune (frå 01.08.2020)
Dagar Pris Matpengar
3 dagar pr veke 1 950,- 126
3 dagar + 2 morgonar pr veke 2 150,- 126
5 dagar pr veke 3 100,- 210,-

 

Prisar i kulturskulen

Prisar i kulturskulen frå 01.08.20
Aktivitet Pris pr. semester
Undervising individuelt og i smågrupper 1 943,-
Instrumentleige 280,-
Materiell i kunstskulen 280,-

Det vert gitt 25% syskenmoderasjon for elev nr. 2 og fleire. Det vert gitt 25 % moderasjon for instrument nr. 2 og fleire for elevar som er påmeldet fleire instrument/disiplinar.