Kontaktinformasjon helse- og omsorgstenester

Dagtilbod:

Gnisten dagsenter 

Telefon til personalet: 959 40 890

Dagsenter for eldre 

Kontaktperson: Seksjonsleiar, Ellinor Knardal ellinor.knardal@volda.kommune.no tlf 70 05 40 21

Hamna dagsenter telefon til personalet: 954 48 259.

Seksjonsleiar, Daiva Paulen, daiva.paulen@volda.kommune.no

 

TELEFONNUMMER TIL BUGRUPPER/BUSTADAR I HELSE OG OMSORG

 

Omsorgssenteret 2. etg:

Hasletunet              918 12 513

Kleppetunet            918 84 435

Piletunet                  918 82 674

Seljetunet                 918 79 972

 

Omsorgssenteret 3. etg:

Klokkarstova                    902 96 792 (korttidsavdelinga)

Kapteinstova                    950 19 684

Karvestova                       918 85 924

Ottastova                         918 82 487

 

BARSTADTUN:

Fjordglytt                          902 86 476

Fjordstova                        902 86 218

Solkroken                         902 97 377

 

FJORDSYN:

Vevendelstova                 902 59 456

Knakkenstova                  902 55 728

Bygdestova                      903 62 931

 

Andre omsorgsbustadar:

Mork bustadar / Nilletun 414 05 732

Folkestadtun                    970 98 970

Bømarka                           481 32 243

Kleppevegen                    901 42 250

Sevrinhaugen  1- 3          414 45 435

Sevrinhaugen 7                990 99 635

 

Sjukeheim og omsorgstenester/ avlasting og støtte

Avlastingstilbod for barn og unge, telefonnummer til personalbase: 415 03 743 

Korttidsavdeling i sjukeheim: Klokkarstova tlf 902 96 792