Sommarhjelp park, grønt og kyrkjegardsdrift 2019

Volda kommune treng sommarhjelper til arbeid på park og grøntanlegg og kyrkjegardsdrift.

Krav til søkjarar:

  • Må vere minimum18 år
  • Må ha førarkort klasse B
  • Søkjarar med førarkort klasse BE vert prioritert
  • Søkjarar med røynsle frå liknande arbeid vert prioritert
  • Gje opp tidsromet ein kan arbeide
  • Gje opp tlf.nr. og e-postadresse
  • Søkjarar må vere pliktoppfyllande og arbeidsam

Det er viktig å oppgi:

  • Type sertifikat,
  • Telefonnummer
  • Tidsrom ein kan arbeide.

Spørsmål om stillingane kan rettast til Malvin Kile på tlf. 906 95 949.

Arkivsaknr. 2019/61. ID 1015. Søknadsfrist 15.02.2019.

Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet som du finn i denne lenka, CV må fyllast ut i søknaden.

Attester og vitnemål skal leverast på førespurnad.

Om offentlege søkjarliste
I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjar bli unnateke i offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv bed om det. Søkjarar som ønskjer at namn skal vere unnateke offentleg søkjarliste, skal grunngje dette. Kommunen er pliktig til å vurdere meiroffentlegheit og vi gjer ei konkret vurdering av søkjar sitt ønskje om fritak - opp mot dei omsyn som talar for offentlegheit. Om kommunen meinar at grunngjevinga for fritak ikkje er tilstrekkeleg, vil søkjar bli kontakta slik at det er mogleg å trekkje søknaden før endeleg søkarliste blir laga.