Tilkallingsvikarar i sektor helse og omsorgsektoren

Helse og omsorgsektoren har behov for tilkallingsvikarar.

Helse og omsorg består av 4 avdelingar som tilbyr innbyggjarane i Volda kommune ulike tenester. Vi har behov for både sjukepleiarar, fagarbeidarar, vernepleiarar,  assistentar, miljøterapeutar og personar med sosialfagleg kompetanse.

Om du kan tenkje deg å arbeide i helse og omsorgssektoren ber vi deg ta kontakt i hovudsak pr. e-post med avdelingsleiar for den avdelinga du ynskjer å arbeide i.  Skriv gjerne litt om deg sjølv; alder, utdanning, erfaring  frå tidlegare arbeid og om du har førarkort klasse B.

Kontaktpersonar for søknad om stilling som tillkallingsvikar i helse og omsorg
Avdeling Namn E-post Telefonnummer
Sjukeheim Ann-Sølvi Heltne ann-solvi.heltne@volda.kommune.no 700 54012 / 91144863
Heimetenester Astrid Dimmen astrid.dimmen@volda.kommune.no 700 54033 / 95770524
Bu- og habilitering Oddbjørg Langøy oddbjorg.langoy@volda.kommune.no 700 54006 / 91853604
Rus- og psykisk helestenester Elin Høydal Vatne elin.hoydal.vatne@volda.kommune.no 700 54050 / 91555970