Kommunedirektør og leiargruppa

Kommunedirektør Rune Sjurgard er den øvste administrative leiaren i Volda kommune.

I Volda kommune valde kommunestyret å endre tittelen på rådmannen til kommunedirektør i møte 12. desember 2019. 

Allereie tidleg i samanslåingsprosessen av Hornindal og Volda kommunar vart det vedteke at Rune Sjurgard, tidlegare rådmann i "gamle" Volda, skulle bli den øvste administrative leiaren i den nye kommunen frå 01.01.2020.

Ann Kristin Langeland, tidlegare rådmann i Hornindal kommune, vart innplassert som assisterande kommunedirektør.

Leiargruppa i Volda kommune

Leiargruppa i Volda kommune
Stillingstittel Namn
Kommunedirektør Rune Sjurgard
Ass. kommunedirektør Ann Kristin Langeland
Personalsjef Berit Lyngstad
Økonomisjef Kari Mette Sundgot
Kommunalsjef, Helse og omsorg Svein Berg-Rusten
Kommunalsjef, Oppvekst Per Ivar Kongsvik
Kommunalsjef, Samfunnsutvikling Jarl Martin Møller