Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Høyringsdokument for budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 med tilhøyrande dokument er no tilgjengelege.