Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022-2034 er vedtatt

Formannskapet handsama 22.11.2022 administrasjonen sitt framlegg til årsbudsjett og økonomiplan.

Fredag 25. februar vart det gjennomført tilbodsopning for plan- og designkonkurranse for Aasenkvartalet.

Gjennom ei prekvalifisering er det tre arkitektkontor som har fått tilbod om å levere forslag i konkurransen