Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Temakart grønstruktur

Kommunestyret har i møte 12.08.21 sak 81/21 vedteke kommunedelplan for tidlegare Volda kommune, planID 2016005.

I samsvar med plan- og bygningsloven  §§ 12-8 og 12-9 vert Detaljregulering med namn Storgata 7 og 9 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Frist for merknad er 02.08.2021