Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

 

I samsvar med plan- og bygningslova 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd vert det varsla at Volda kommune ved sektor for samfunnsutvikling, startar opp forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren Asko Eiendom AS som skal bygge ut reguleringsplan - BKB3 Vikebygdvegen 4 m.fl

Varsel om oppstart av forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren Retail Eiendom AS som skal bygge ut reguleringsplan på Øvre Rotset.

Kommunestyret har i møte 30.09.2021 vedteke detaljreguleringsplan for Grevsneset, plan ID 2019001. Klagefristen på vedtaket er 29.10.21.

Temakart grønstruktur

Kommunestyret har i møte 12.08.21 sak 81/21 vedteke kommunedelplan for tidlegare Volda kommune, planID 2016005.