Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Bilete av Espen Solem og Bjørn Wold i Statens vegvesen som undersøker grunnen i samband med bygging av E39 Volda-Furene

Espen Solem og Bjørn Wold frå Statens vegvesen undersøkte grunnen i området ved rundkjøringa i Vikebygdvegen. Statens vegvesen varslar oppstart av arbeid med endring av områderegulering for E39 Volda-Furene.

Kartteikning med planavgrensing Heltnemarka

Varsel om oppstart av forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren som skal bygge ut reguleringsplan med planid 2021001.

Volda kommune har i brev frå Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) datert 16.03.22 motteke avgjerd i motsegnssaka. 

Fredag 25. februar vart det gjennomført tilbodsopning for plan- og designkonkurranse for Aasenkvartalet.

Gjennom ei prekvalifisering er det tre arkitektkontor som har fått tilbod om å levere forslag i konkurransen