Kunngjering av offentleg ettersyn - Detaljregulering for Storgata 7 og 9

Illustrasjon Storgata 7-9 - Klikk for stort bileteI samsvar med plan- og bygningsloven  §§ 12-8 og 12-9 vert Detaljregulering med namn Storgata 7 og 9 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Frist for merknad er 02.08.2021

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av eit bustad- og næringsbygg i 6 etasjar inkludert garasjekjellar. Det er lagt opp til sanering av utdatert bygningsmasse i Storgata 9 og å byggje på og til eksisterande bygning i Storgata 7. Planforslaget opnar for å kunne byggje i inntil fem etasjar over tilstøytande gateplan. På gateplan er det ønskjeleg å vidareføre og utvikle dagens bruk av bygningsmasse til forretning/kontor m.v.

Planen med føresegn og planskildring, samt andre sentrale dokument i saka, er lagt ved og lagt ut på kommunen si nettside www.volda.kommune.no  
Føresegner er oppdatert etter vedtak i Volda Formannskap den 08.06.2021.

Merknader merka med namnet til planen og planident 2018003 kan sendast kommunen på e-post: postmottak@volda.kommune.no eller til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda innan 02.08.2021.

Detaljregulering Storgata 7 og 9
Tittel Publisert Type
Vedl_10_2818_ROS-sjekkliste_2021_04_29.pdf(144114)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_10_2818_ROS-sjekkliste_2021_04_29.pdf(144114).pdf
2818_Føresegner_2021_06_15(157339)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2818_Føresegner_2021_06_15(157339).pdf
Vedl_16 2818 Detaljregulering Storgata 7 og 9 Juridisk bindande illustrasjonar..pdf(144120)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_16 2818 Detaljregulering Storgata 7 og 9 Juridisk bindande illustrasjonar..pdf(144120).pdf
Vedl_19_2818_Snitt_Samla_A3.pdf(144123)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_19_2818_Snitt_Samla_A3.pdf(144123).pdf
Storgata 7-9 sol-skugge leikeplass 21. Mars og 21. Juni 06-23.avi(144097)

18.06.2021 Filtype: avi. Klikk for å laste ned Storgata 7-9 sol-skugge leikeplass 21. Mars og 21. Juni 06-23.avi(144097).avi
Vedl_15_2818 Storgata 7 og 9 Historie samtid og framtid.pdf(144121)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_15_2818 Storgata 7 og 9 Historie samtid og framtid.pdf(144121).pdf
Storgata 7-9 sol-skugge 21. Mars og 21. Juni kl.06-23..avi(144102)

18.06.2021 Filtype: avi. Klikk for å laste ned Storgata 7-9 sol-skugge 21. Mars og 21. Juni kl.06-23..avi(144102).avi
Vedl_12_2818 Støyvurdering - Norconsult.pdf(144125)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_12_2818 Støyvurdering - Norconsult.pdf(144125).pdf
Vedl_18_Dagslysberegninger_25-03-2021.pdf(144124)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_18_Dagslysberegninger_25-03-2021.pdf(144124).pdf
Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for Storgata 7 og 9(154473)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for Storgata 7 og 9(154473).pdf
2818 Planomtale 2021_04_29.pdf(144112)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2818 Planomtale 2021_04_29.pdf(144112).pdf
Vedl_17 2818 VAO-Rammeplan - Storgata med vedlegg samla_2020_11_20.pdf(144126)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_17 2818 VAO-Rammeplan - Storgata med vedlegg samla_2020_11_20.pdf(144126).pdf
rev. 07.05.2021 Vedl_14_2818 Om arkitektoniske grep, illustrasjonar og snitt (ikkje juridisk(149315)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rev. 07.05.2021 Vedl_14_2818 Om arkitektoniske grep, illustrasjonar og snitt (ikkje juridisk(149315).pdf
Vedl_02_2818_Plankart_2021_04_29_VERT3-A3-L.pdf(144109)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_02_2818_Plankart_2021_04_29_VERT3-A3-L.pdf(144109).pdf
Vedl_13_2818_Sol-Skuggeanalyse_samla.pdf(144117)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_13_2818_Sol-Skuggeanalyse_samla.pdf(144117).pdf
Vedl_01_2818_Plankart_2021_04_29-A3-L.pdf(144122)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_01_2818_Plankart_2021_04_29-A3-L.pdf(144122).pdf
Vedl_09_2018_ROS-analyse_2021_04_29.pdf(144113)

18.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_09_2018_ROS-analyse_2021_04_29.pdf(144113).pdfSakshandsamer: Heidi Istad tlf. 469 15 455