Kunngjering - Detaljregulering med namn Storgata 7 og 9 og planident 2018003

Kommunestyret har i møte 16.12.2021 vedteke Detaljregulering med namn Storgata 7 og 9 og planident 2018003.

Kommunestyret har i møte 16.12.2021 vedteke Detaljregulering med namn Storgata 7 og 9 og planident 2018003.

Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12. 

Reguleringsplanen legg til rette for utbygging av blokk med leilegheiter og næringsformål på inntil 5 etasjar over tilstøytande gateplan. 

Alle dokument frå slutthandsaming kan ein sjå her: https://innsyn.volda.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020053821& 

Planen kan påklagast innan 3 veker frå kunngjeringsdato.

Dokument til detaljregulering Storgata 7 og 9 og planident 2018003 finn du under:

Kunngjering 050122 - Detaljregulering Storgata 7 og 9
Tittel Publisert Type
2818_Plankart_2021_11_26-A3-L(203212) - Detaljregulering Storgata 7 og 9

05.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2818_Plankart_2021_11_26-A3-L(203212).pdf
2818 Planomtale 2021_11_26(198521) - Detaljregulering Storgata 7 og 9

05.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2818 Planomtale 2021_11_26(198521).pdf
2818_Føresegner_2021_11_26(203213) - Detaljregulering Storgata 7 og 9

05.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2818_Føresegner_2021_11_26(203213).pdf
Fasader_Samla(198523) - Detaljregulering Storgata 7 og 9

05.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fasader_Samla(198523).pdf
Snitt_Samla(198524) - Detaljregulering Storgata 7 og 9

05.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Snitt_Samla(198524).pdf
Sluttbehandling - Detaljregulering for Storgata 7 og 9(202094)

05.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttbehandling - Detaljregulering for Storgata 7 og 9(202094).pdf