Kunngjering - Oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale ved Øvre Rotset Næringsområde

Varsel om oppstart av forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren Retail Eiendom AS som skal bygge ut reguleringsplan på Øvre Rotset.

I samsvar med plan- og bygningslova 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd vert det varsla at Volda kommune ved sektor for samfunnsutvikling, startar opp forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren som skal bygge ut reguleringsplan – Øvre Rotset Næringsområde gbnr 30/454, 30/453, 30/196, 30/390, 30/240, 30/455, 30/330, 30/447, 30/381, 30/338, 30/452 og 30/335. 

  • Retail Eiendom AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Øvre Rotset Næringsområde gbnr 30/454, 30/453, 30/196, 30/390, 30/240, 30/455, 30/330, 30/447, 30/381, 30/338, 30/452 og 30/335. 

Utbyggingsavtalen vil i hovudsak omhandle opparbeiding/etablering av gangveg, teknisk nfrastruktur i Torvmyrvegen og Rotsetstranda. Ved semje vil utbyggingsavtalen forhandla fram verte lagt ut til offentleg ettersyn før den vert fremja for politisk behandling.

Kart - Øvre Rotset Næringsområde - Plankart (PDF, 18 MB)

Spørsmål/innspel til forhandlinga kan rettast skriftleg til:

Volda kommune v/Sektor for samfunnsutvikling

E-post: postmottak@volda.kommune.no

Postadresse: Stormyra 2, 6100 Volda

Frist: 28. oktober 2021

Merk førespurnaden med saksnummer: 21/5093 Utbyggingsavtale Øvre Rotset Næringsområde

Kontakt

Rune Totland
prosjektleiar
E-post
Telefon 70 05 87 50
Mobil 994 65 002
Lars Fjærvold
Avdelingsleiar, vassforsyning og avløp
E-post
Mobil 908 63 846