Offentleg ettersyn - Kommunedelplan for kryssing av Voldsfjorden

Kart over Voldsfjorden som syner kvar ferja går i dag og alternative brutrasear. Alternativ 1 mellom Folkestad og Andaneset og alternativ to mellom Krumsvikneset og Greifsneset - Klikk for stort bilete Multiconsult Formannskapet vedtok, med heimel i plan- og bygningslova § 11-14, å leggje planforslag til kommunedelplan for kryssing av Voldsfjorden ut til offentleg ettersyn i minst seks veker. 

Dette vedtaket gjorde formannskapet i møte 7. juni. 

Formålet med planforslaget er å legge til rette for ferjefri kryssing av Voldsfjorden mellom Greifsneset og Krumsvikneset.

 

Skriftlege innspel skal sendast på e-post til postmottak@volda.kommune.no eller per brev til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Merk høyringssvaret med Kommunedelplan for kryssing av Voldsfjorden

Høyringsfrist er  1. september 2022.

Her kan du lese saksdokumenta (https://innsyn.volda.kommune.no/)

Kommunedelplan for kryssing av Voldsfjorden frist 010922
Tittel Publisert Type
Føresegner - Forslag til KDP Voldsfjord(239644)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Føresegner - Forslag til KDP Voldsfjord(239644).pdf
B301(239657)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B301(239657).pdf
B201(239656)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B201(239656).pdf
B101(239655)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B101(239655).pdf
B401(239658)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B401(239658).pdf
10215087-01-PLAN-PBL-001_rev01_ROS-analyse (002)(17.11.2021)(239647)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10215087-01-PLAN-PBL-001_rev01_ROS-analyse (002)(17.11.2021)(239647).pdf
Melding om vedtak - Planforlag til offentleg ettersyn - KDP for kryssing av Voldsfjorden(239660)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Melding om vedtak - Planforlag til offentleg ettersyn - KDP for kryssing av Voldsfjorden(239660).pdf
10215087-RIT-NOT-001 rev.01_Notat Trafikkmengder(239651)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10215087-RIT-NOT-001 rev.01_Notat Trafikkmengder(239651).pdf
Plankart - Forslag til KDP Voldsfjord(239645)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart - Forslag til KDP Voldsfjord(239645).pdf
10215087-RIT-NOT-002_Notat Trafikkberegning(239652)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10215087-RIT-NOT-002_Notat Trafikkberegning(239652).pdf
Anslag_Voldsfjordkryssing_Alt1 04052021(239653)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Anslag_Voldsfjordkryssing_Alt1 04052021(239653).pdf
Anslag_Voldsfjordkryssing_Alt2 04052021(239654)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Anslag_Voldsfjordkryssing_Alt2 04052021(239654).pdf
C-tegninger(239659)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned C-tegninger(239659).pdf
10215087-RIG-RAP-001 Geotekniske vurderinger(239646)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10215087-RIG-RAP-001 Geotekniske vurderinger(239646).pdf
10215087-RIGberg-RAP-001(239650)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10215087-RIGberg-RAP-001(239650).pdf
Planomtale - Forlag til KDP Voldsfjord(239643)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planomtale - Forlag til KDP Voldsfjord(239643).pdf
10215087-PLAN-NOT-001_Prissatte virkninger_KU Voldsfjordkryssingen(239649)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10215087-PLAN-NOT-001_Prissatte virkninger_KU Voldsfjordkryssingen(239649).pdf
10215087_RAP_001_rev01_KU_Voldsfjordkryssing (002)(17.11.2021)(239648)

10.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10215087_RAP_001_rev01_KU_Voldsfjordkryssing (002)(17.11.2021)(239648).pdf

Kontakt

Erlend Sporstøl Vikestrand
Kart og oppmåling
E-post
Mobil 941 59 680