Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

 Kommunestyret har i møte 18. juni 2020 vedteke detaljreguleringsplan for Fjellvegen 2, plan ID 2018002.

Kart over Grodås

 I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein med dette om oppstart av arbeid med områderegulering for Grodås sentrum og tilgrensande areal.

Valutvalet har fremja forslag til utval av meddommarar til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett for perioden 1.1.2021-31.12.2024.