Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Valutvalet har fremja forslag til utval av meddommarar til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett for perioden 1.1.2021-31.12.2024.