Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Skiltplan for strekninga Engesetvegen - Sjukehusevegen er til offentleg høyring fram til merknadsfristen 16. mai 2021.

Dronebilete av Rotset næringsområde

Attraktivt næringsområde på Rotset er for sal og aktuelle kjøparar kan melde seg til kommunen innan 21.5.2021.