Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Kart over Grodås

 I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein med dette om oppstart av arbeid med områderegulering for Grodås sentrum og tilgrensande areal.