Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert forslag til Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30/157, 30/286 m.fl. lagt ut til offentleg ettersyn.  

 

Forslaget til detaljreguleringsplan for Volda ungdomsskule vert lagt ut til offentleg ettersyn.