Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

I høve arbeidet med ny alkoholpolitisk handlingsplan for Volda kommune, er eit forslag no utarbeida og vert sendt ut til offentleg høyring. Frist for innspel er 2. april 2020.

 

Høyring av sak om «vilkårsparkering» langs offentleg veg og offentlege parkeringsplassar.

Kommunen varslar oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Dalsfjord-kryssing. Forslag til planprogram vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Etter handsaming i Formannskapet vert planforslag for Bjørkedalen, gnr. 91, bnr. 2 m. fl vert lagt ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.