Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Volda kommune legg ut søknad om akvakultur av matfisk på ny lokalitet ved Alida i Volda kommune til offentleg ettersyn, jf. Forskrift om akvakultur, § 8. Søkjar er Sunnmøre Torsk AS.

Kommunestyret har i møte 26.05.2021 sak 46/21 vedteke detaljregulering for område BKB3 – gbr. 19/10 m.fl. med planident 2018004.