Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Formannskapet vedtok i si sak 210/20 å legge ut forslag til nytt punkt under §6 i lokal forskrift om godtgjering for folkevalde i Volda kommune på høyring, høyringsfrist 30. november.

Lokal handlingsplan mot vald i nære relasjonar er ute på høyring med frist for innspel 1. desember