Detaljreguleringsplan for Grevsneset, offentleg ettersyn

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert detaljreguleringsplan for Grevsneset lagt ut til offentleg ettersyn.

Høyringsfristen er sett til 23. mars 2021.

 

Merknader sendast skriftleg til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda, eller på e-post til postmottak@volda.kommune.no innan oppgjeven frist.

Saksdokumenta finn du her:

Detaljreguleringsplan for Grevsneset, offentleg ettersyn 02.02.21
Tittel Publisert Type
Snitt sikringsvoll nedom lausmasseuttak (L)(97064)

09.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Snitt sikringsvoll nedom lausmasseuttak (L)(97064).pdf
Vurdering av merknader (L)(97053)

09.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vurdering av merknader (L)(97053).pdf
2319-notat -svar på E-post av 4_1_2021 (L)(120889)

09.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2319-notat -svar på E-post av 4_1_2021 (L)(120889).pdf
2319- Føresegn rev 13_01_2021 (L)(120888)

09.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2319- Føresegn rev 13_01_2021 (L)(120888).pdf
2319 C1_Sjekkliste ROS (L)(97051)

09.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2319 C1_Sjekkliste ROS (L)(97051).pdf
Sjekkliste naturmangfald (L)(97056)

09.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sjekkliste naturmangfald (L)(97056).pdf
Arealplan (L)(97055)

09.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Arealplan (L)(97055).pdf
Skredfarevurdering for reguleringsarbeid på Greifsneset masseuttak_versjon02 (L)(97063)

09.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skredfarevurdering for reguleringsarbeid på Greifsneset masseuttak_versjon02 (L)(97063).pdf
Rapport støyvurdering - Grevsneset masseuttak (L)(97060)

09.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport støyvurdering - Grevsneset masseuttak (L)(97060).pdf
Skredfarevurdering_OmrådeA (L)(97062)

09.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skredfarevurdering_OmrådeA (L)(97062).pdf
231- B_planskisse_illustrasjon (L)(97050)

09.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 231- B_planskisse_illustrasjon (L)(97050) redusert str 2.pdf

 

Detaljreguleringsplan for Grevsneset - varsel om oppstart 14.09.20
Tittel Publisert Type
Referat frå oppstartsmøte-29-4-2019

13.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat frå oppstartsmøte-29-4-2019.pdf
Følgjebrev annonse_forvarsel

13.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2319-følgjebrev annonse_forvarsel.pdf
Planinitiativ_08 04 2019

13.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2319 planinitiativ_08 04 2019.pdf
Volda formannskap- handsaming av sp om oppstart

13.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Volda formannskap- handsaming av sp om oppstart.pdf
Reg_annonse

13.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2319-reg_annonse.pdf