Kunngjering - Detaljregulering for område BKB3 gbr. 19/10 m.fl

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert Detaljregulering for område BKB3 – Gnr. 19 bnr. 10 med fleire lagt ut til offentleg ettersyn. Høyringsperioden er frå 25.03.2021 til 06.05.2021.

Merknader merkast med namnet til planen og planident 2018004 og sendast til kommunen innan 06.05.2021 på e-post: postmottak@volda.kommune.no eller til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Detaljregulering for område BKB3 – Gnr. 19 bnr. 10 m. fl. Høyringsfrist 06.05.21
Tittel Publisert Type
1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - sjekkliste ROS_2021.02.26 (L)(132643)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - sjekkliste ROS_2021.02.26 (L)(132643).pdf
DP BKK3 innanfor områdeplan E39 Volda- Furene - avklaring parkering_2021.03.23 (L)(136871)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned DP BKK3 innanfor områdeplan E39 Volda- Furene - avklaring parkering_2021.03.23 (L)(136871).pdf
1577-2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - VAO-ramme_2021.03.04 (L)(132645)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1577-2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - VAO-ramme_2021.03.04 (L)(132645).pdf
Offentleg ettersyn - merknadssvurdering - Detaljregulering for område BKB3 - gnr 19 bnr 10 m.fl. (L)(135767)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Offentleg ettersyn - merknadssvurdering - Detaljregulering for område BKB3 - gnr 19 bnr 10 m.fl. (L)(135767).pdf
Statens vegvesen - vedrørande spørsmål om trekking av motsegner - Detaljregulering for område BKB3 - gnr 19 bnr 10 (L)(134243)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Statens vegvesen - vedrørande spørsmål om trekking av motsegner - Detaljregulering for område BKB3 - gnr 19 bnr 10 (L)(134243).pdf
AKU-02 R 210125 Kiwi Volda, detaljvurdering støy på balkong (L)(123758)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned AKU-02 R 210125 Kiwi Volda, detaljvurdering støy på balkong (L)(123758).pdf
Geoteknisk rapport Vikebygdvegen rev.28.8.20 (L)(83746)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Geoteknisk rapport Vikebygdvegen rev.28.8.20 (L)(83746).pdf
Statsforvaltaren - trekking av motsegn - detaljregulering for område BKB3 - gnr 19 bnr 10 (L)(134136)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Statsforvaltaren - trekking av motsegn - detaljregulering for område BKB3 - gnr 19 bnr 10 (L)(134136).pdf
Situasjonsplan VAO_gnr._bnr. 19_1022_2021.02.26 (L)(132650)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Situasjonsplan VAO_gnr._bnr. 19_1022_2021.02.26 (L)(132650).pdf
Tilbakemelding etter møte og nye dokument - detaljregulering område BKB3 - Volda gnr 19 bnr 10 m.fl. (L)(120957)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilbakemelding etter møte og nye dokument - detaljregulering område BKB3 - Volda gnr 19 bnr 10 m.fl. (L)(120957).pdf
Uttale frå Barnerepresentant i plansaker - Detaljregulering for område BKB3 - gnr 19 bnr 10 med fleire (L)(132868)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttale frå Barnerepresentant i plansaker - Detaljregulering for område BKB3 - gnr 19 bnr 10 med fleire (L)(132868).pdf
2. gongs høyring - Detaljregulering for område BKB3 gbr. 1910 m.fl. (L)(136868)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. gongs høyring - Detaljregulering for område BKB3 gbr. 1910 m.fl. (L)(136868).pdf
1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - føresegner_2021.03.23 (L)(136869)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - føresegner_2021.03.23 (L)(136869).pdf
Illustrasjonar byggjesteg_04.03.2021_rev (L)(133170)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjonar byggjesteg_04.03.2021_rev (L)(133170).pdf
1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - plankart_2021.02.10 (L)(128367)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - plankart_2021.02.10 (L)(128367).pdf
AKU-01 R 210125 rev2 Kiwi Volda støyutredning (L)(123757)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned AKU-01 R 210125 rev2 Kiwi Volda støyutredning (L)(123757).pdf
Tegningssett 3D_2021.03.11 (L)(136872)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tegningssett 3D_2021.03.11 (L)(136872).pdf
1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - planomtale_2021.03.23 (L)(136870)

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1577 - 2018004 Detaljplan BKB3 innanfor områdeplan E39 Volda - Furene - planomtale_2021.03.23 (L)(136870).pdf