Offentleg ettersyn av planstrategi for Volda kommune 2020-2024

Klikk for stort bilete Planstrategi for Volda kommune 2020-2024 vert lagt ut til høyring fram til 14.01.2021

Som vedteke av formannskapet i Volda 08.12.2020 vert kommunal planstrategi for Volda kommune 2020–2024 sendt på høyring for å innhente synspunkt frå statlege og regionale organ og nabokommunar, jf. plan- og bygningslova §10-1.

Vedlegg:
-       Kommunal planstrategi Volda kommune 2020–2024 – høyringsutkast (PDF, 2 MB)
-       Statistikk og utviklingstrekk_Volda 2020 (PDF, 5 MB)

 
Merknadar til framlegget må vere skriftlege og kan sendast til Volda kommune på e-post: postmottak@volda.kommune.no eller til Stormyra 2, 6100 Volda, innan 14.01.2021.

NB! Merkast med saksnummer 20/3121.