Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Raudemel industriområde – 2. gongs høyring

Klikk for stort bilete Mulvik AS

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert Detaljregulering av Raudemel Industriområde lagt ut til 2. gongs offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er å leggje til rette for utviding av industriområdet på Raudemel. For nærare orientering om planinnhaldet vert det vist til vedlagde dokument. Høyringsperioden er frå 24.09.20-05.11.2020.

Raudemel industriområde 2. gongs høyring - frist 05.11.20
Tittel Publisert Type
Raudemel industriområde - reguleringsføresegner(83712)

28.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Raudemel industriområde - reguleringsføresegner(83712).pdf
1 - Illustrasjon(83719)

28.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1 - Illustrasjon(83719).pdf
Offentleg ettersyn - merknadssvurdering - Detaljregulering for Raudemel Industr(83633)

28.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Offentleg ettersyn - merknadssvurdering - Detaljregulering for Raudemel Industr(83633).pdf
Innsigelsar blir imøtekomne - Detaljregulering for Raudemel Industriområde(82721)

28.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innsigelsar blir imøtekomne - Detaljregulering for Raudemel Industriområde(82721).pdf
Plansak for offentleg ettersyn 2. gong - Detaljregulering av Raudemel Industriområde(85751)

28.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plansak for offentleg ettersyn 2. gong - Detaljregulering av Raudemel Industriområde(85751).pdf
Raudemel industriområde - vasslinjeberegning(82787)

28.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Raudemel industriområde - vasslinjeberegning(82787).pdf
Raudemel industriområde - støyvurdering biogassanlegg(83750)

28.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Raudemel industriområde - støyvurdering biogassanlegg(83750).pdf
Raudemel industriområde - planomtale med konsekvensutgreiing(83710)

28.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Raudemel industriområde - planomtale med konsekvensutgreiing(83710).pdf
Raudemel industriområde - reguleringsplan(83749)

28.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Raudemel industriområde - reguleringsplan(83749).pdf

Evt. merknader skal merkast med namnet til planen og planident 20080002, og sendast til kommunen innan 05.11.2020. Adr.: postmottak@volda.kommune.no,  eller Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Kontakt

Ståle Hatlelid
planleggar og byggesakshandsamar
E-post