Offentleg ettersyn - meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten

Valutvalet har fremja forslag til utval av meddommarar til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett for perioden 1.1.2021-31.12.2024.

I tillegg er det vedtatt forslag til skjønnsmedlemmer for same periode.

Valutvalet sitt forslag er lagt ut til offentleg ettersyn i 2 veker, frå fredag 29. mai til laurdag 13. juni på kommunen sine heimesider.

Endeleg handsaming skjer i kommunestyret 18. juni 2020.

Den som har merknader til forslaget, blir bedt om å ta kontakt med Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda, postmottak@volda.kommune.no eller eDialog.

Frist til å kome med merknad er sett til 13. juni kl. 12.00.

Meddommar i tingretten, kvinner

1 Torill Rødven Eide
2 Anne-Grete Eiken
3 Kari Hasle
4 Benedikte Holmberg
5 Svanhild Holsvik
6 Iris Håskjold
7 Hildegunn Nautvik
8 Hilde Randi Osdal
9 Ingrid Salt
10 Unni Margaret Skare
11 Lena Sætre
12 Anita Tilseth
13 Lin Storm Traagstad
14 Eli Øye Vassbotn
15 Elin Wilhelmsen
16 Siv Madeleine Kristensen
17 Tonje Mari Dragset
18 Elisabeth Teige
19 Eli Anne Bakkene
20 Synnøve M. Leirvik
21 Agnieszka Papierska
22 Charlotte Ingabire
23 Inghild Mårstøl Lade
24 Cecilie Vartdal Almestad
25 Ellen Strøm Synnevåg
26 Linda Nedrelid Vatne
27 Møyfrid Lillenes
28 Anette Foldal
29 Anne Natvig
30 Tove Sylte
 

 

Meddommar i tingretten, menn

1 Kjell Tore Aarstad
2 Rune Aasen
3 Børge Berg
4 Svein Bjerkvik
5 Audun Kristian Høidal
6 Rolf Lillerovde
7 Ola Rangseter
8 Randulf Reite
9 Robert Steinnes
10 Massoud Mousavi
11 Inge Bruheim
12 Oddvar Bjørkedal
13 Håvard Strand
14 Anders Egil Straume
15 Erlend Koppen
16 Ledvin Skjerdal
17 Kjetil Rørstad
18 Audun Stikbakke
19 Asbjørn Simonnes
20 Olav Trandal
21 Tor Mikalsen
22 Jakob Bratten
23 Milan Ilic
24 Arnvid Husøy
25 Rune Britanius Nautvik
26 Arne Lothe
27 Torgeir Halsen
28 Olav Brattli
29 Karl Anders Helset
30 Ottar Bjørkedal
 

Meddommar lagretten, kvinner

1 Wenche Elvegård
2 Magnhild Eikenes Kile
3 Runa Bakke
4 Annlaug Stokke
5 Gunvor Bergem Lia
6 Solveig Elise Festø
7 Wivi-Ann Koppen

 

Meddommar lagretten, menn

1 Jan Henning Egset
2 Eiliv Halkjelsvik
3 Gunnar Strøm
4 Audun Stikbakke
5 Tarjei Vågstøl
6 Erlend Krumsvik
7 Tollak Kaldheim

 

Jordskiftemeddommer menn

Børild Skåra
Hans Peter Eidseflot
Ove Fagerheim
Steinar Drabløs
Rolf Sigmund Moen


Jordskiftemeddommer kvinner

Anne Aasgaard Kirkhorn
Oddhild Saure
Gunnhild Larsgård
Anne Petrine Ryslett
Hilde Karin Berg

 

Skjønnsmedlemmer

1 Ragnhild Aarflot Kalland
2 Astrid Gjersdal
3 Anne Grete Eiken
4 Gunhild Øksne
5 Helga S. Løvoll
6 Ragnhild Folkestad
7 Ottar Bjørkedal
8 Reidulv Langvatn
9 Frode Pilskog
10 Kåre Heggen
11 Erlend Helset
12 Jan Erik Stokkeland
13 Svein Hallvard Arnesen
14 Odd Martin Velsvik
15 Jørgen Amdam
16 Knut Nautvik
17 Gunhild Larsgård
18 Uno Lundberg
19 Per Heltne
20 Hans Peter Eidseflot
21 Tollak Kaldheim
22 Ove Rønning
23 Rikard Bøe
24 Odd Erik Brenne