Offentleg ettersyn: Planforslag til detaljreguleringsplan for Fjellvegen 2

Klikk for stort biletePlanforslaget til detaljreguleringsplan for Fjellvegen 2 leggast no ut på offentleg ettersyn. Frist for å kome med innspel er sett til 20. april 2020.

Formannskapet vedtok i møte 03.03.2020 å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Fjellvegen 2 ut til offentleg ettersyn i seks veker.

Samandrag

Hensikten med planen er å tilretteleggje to nye bustadblokkar, leikeareal og adkomst. 

Planforslaget tilretteleggjer for eit moderne berekraftig boligprosjekt med moderne løysingar og eit godt leikeareal med moglegheit for universell utforming. Parkering er planlagt underetasjar og under leikearealet. 


Fellesskap

Gjennom reguleringsprosessen oppnår fellesskapet at det vert tilrettelagd for framtidige fortau langs Fjellvegen heilt frem til krysset ved Kapteinsvegen.

Prosjektet tilretteleggjer også for at barn får eit trygt leikeareal innanfor eiget areal utan å måtte bevege seg på køyreareal. 

Prosjektet er elles tilrettelagd i tråd med krav i kommuneplanen og overordna planar og retningsliner.


Frist og adresse:

Har du merknadar til planen kan du sende dei her.

Ellers kan du sende innspel til postmottak@volda.kommune.no.

Ønsker du å sende pr. brev er adressa: Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Saka skal merkast med:

Innspel - detaljreguleringsplan for Fjellvegen 2

Saksnr.: 20/4224

Frist for innspel er sett til 20. april 2020. 

 

Planforslag til detaljreguleringsplan for Fjellvegen 2
Tittel Publisert Type
0-Fjellvegen 2 Volda - PLANFØRESEGNER 220120

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-Fjellvegen 2 Volda - PLANFØRESEGNER 220120.pdf
0-Fjellvegen 2 Volda - PLANKART 220120

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-Fjellvegen 2 Volda - PLANKART 220120.pdf
1-Fjellvegen 2 Volda - ILLUSTRASJONSPLAN 220120

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-Fjellvegen 2 Volda - ILLUSTRASJONSPLAN 220120.pdf
3-Fjellvegen 2 Volda - TERRENGPROFIL 1 220120

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3-Fjellvegen 2 Volda - TERRENGPROFIL 1 220120.pdf
2-Fjellvegen 2 Volda - SOLSKJEMA 220120

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2-Fjellvegen 2 Volda - SOLSKJEMA 220120.pdf
Plansak for offentleg ettersyn Fjellvegen 2 (L)(47843)

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plansak for offentleg ettersyn Fjellvegen 2 (L)(47843).pdf
0-Fjellvegen 2 Volda - PLANBESKRIVELSE 220120

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-Fjellvegen 2 Volda - PLANBESKRIVELSE 220120.pdf

 

 

Kontakt

Erlend Sporstøl Vikestrand
planleggar og miljørådgjevar
E-post
Mobil 941 59 680