Møteplan

Møteplan for 2019 for formannskap, kommunestyre, tenesteutval for helse og omsorg, tenesteutval for oppvekst og kultur, forvaltningsutvalet, eldrerådet og råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne.

Kommunestyret gjorde vedtak om møteplan for politiske utval den 29.11.2018, i politisk sak nr. 132/18.

Møtet som skulle vere den 9. mai i Tenesteutval helse og omsorg er flytta til 5. juni.
Møtet som skulle vere den 5. juni i Tenesteutval oppvekst og kultur er flytta til 12. juni.

Klikk for stort bilete

Utvala har følgjande møtestart:

  • Formannskapet kl. 12.00
  • Kommunestyret kl. 14.00 (budsjettmøtet 12. desember kl. 10.00)
  • Tenesteutval for helse- og omsorg kl. 13.00
  • Tenesteutval for oppvekst og kultur kl. 13.00
  • Forvaltningsutvalet kl. 13.00
  • Eldrerådet kl. 10.15
  • Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne kl. 14.00

Her er link til politiske møtedokument.