Ordførar

Sølvi Dimmen (Sp) er ordførar i Volda for periode 2020-2023. Ho vart vald i 2019, og vart den første ordføraren i "nye" Volda kommune.

Sølvi Dimmen er ordførar i Volda kommune i perioden 2020-2023. Joakim Rødven Dimmen er tilsett i 100 prosent stilling som ordførar og har kontor på rådhuset i Volda. I same periode er Sverre Leivdal (Ap) varaordførar.

Ordføraren er den øvste folkevalde tillitspersonen i kommunen, og er møteleiar i kommunestyret.

Som ordførar er Dimmen møteleiar i formannskapet og i kommunestyret, og avgjer kva saker som skal handsamast i desse organa. I tillegg er ordføraren kommunen sin juridiske person (rettslege representant).

Ordføraren har møte- og talerett i alle kommunale styre, nemnder, råd og utval.

 

 

Her kan du følge ordførar Sølvi Dimmen på "Ordføraren si side"

Kontakt

Sølvi Dimmen
ordførar
E-post
Mobil 996 27 876
PPT