Partia i kommunestyret

I Volda kommune er det 10 politiske parti som er representerte i kommunestyret. 

Her er ei oversikt over gruppeleiarar i partia som er representerte i kommunestyret.

Politiske gruppeleiarar 2019-2023
Parti Leiar Telefon E-post
Arbeidarpartiet Margrethe Trovåg margrete_trovaag@hotmail.com
Framstegspartiet Roald Espset roald@espset.com
Høgre Dan Helge Bjørneset
Kristeleg Folkeparti Arild Iversen arild.iversen@volda.kommune.no
Miljøpartiet dei grøne Øyvind Festø oyvhund@gmail.com
Senterpartiet Ola Perry Saure olaperry@online.no
Sosialistisk Venstreparti Cecilie Rørstad cecilie.rorstad@hotmail.com
Raudt Gudrun Kløve Juuhl gudrun.juuhl@gmail.com
Venstre Hallvard Bjørneset hallvbjo@outlook.com
Volda-lista Odd Arne Folkestad folkesf@online.no