Møteplan

Møteplan 2020 for politiske organ i Volda kommune vart vedteke av kommunestyret 28.11.2019.

Klikk for stort bilete 

Utvala har følgjande møtestart:

  • Formannskapet kl. 13.00
  • Kommunestyret kl. 14.00
  • Tenesteutval for helse- og omsorg kl. 13.00
  • Tenesteutval for oppvekst og kultur kl. 13.00
  • Tenesteutval for forvaltning og utvikling kl. 13.00
  • Eldrerådet kl. 10.00
  • Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne (FUNK) kl. 14.00
  • Ungdomsrådet kl. 16.00

Lenke til politiske møtedokument.