Møteplan

Møteplan 2020 for politiske organ i Volda kommune vart vedteke av kommunestyret 28.11.2019.

Møteplan for råd og utval i Volda kommune. - Klikk for stort bileteMøteplan for råd og utval i Volda kommune.

Utvala har følgjande møtestart:

  • Formannskapet kl. 13.00
  • Kommunestyret kl. 14.00
  • Tenesteutval for helse og omsorg kl. 13.00
  • Tenesteutval for oppvekst og kultur kl. 13.00
  • Tenesteutval for forvaltning og utvikling kl. 13.00
  • Eldrerådet kl. 10.00
  • Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne kl. 14.00
  • Ungdomsrådet kl. 15.30

Lenke til politiske møtedokument.