Saksdokument frå Hornindal før 31.12.2019

Ønskjer du å sjå saksdokument og vedtak i tidlegare Hornindal kommune vert du beden om å ta kontakt med servicekontoret for hjelp.

I etterkant av kommunesamanslåinga av Hornindal og Volda kommune er tidlegare Hornindal kommune si innsynsløysinga blitt avpublisert.

Det vis seie at innsynsløysinga ikkje lenger er tilgjengeleg på internett. Tilsette i avdeling for Dokumentasjon og service kan likevel slå opp i arkivet, anten elektronisk eller papir, for å finne det du leitar etter.

Her finn du saksdokument og postliste i dagens Volda kommune.

Korleis kontakte oss?

For å be om innsyn i aktuelle saker frå tidlegare Hornindal kommune, vert du derfor beden om å kontakte oss på følgjande måtar:

  • E-post: postmottak@volda.kommune.no
  • Telefon: +47 70 05 87 00 
  • Post: Stormyra 2, 6100 Volda