13. september 2021 er valdag

Stortingsvalet 2021 er eit nasjonalt val der ein vel representantar til Stortinget. Valdagen er måndag 13. september. Samtidig med stortingsvalet er det val til Sametinget.

Valgjennomføring under koronapandemien

Koronapandemien vil nok påverke valet til hausten, men forhåpentlegvis vil koronasituasjonen vere mykje betre i august-september. Kommunen planlegg for situasjonen slik den er per i dag, eller verre, slik at vi ikkje vert overraska ved eit eventuelt lokalt smitteutbrot. Val vert det uansett, og alle som vil røyste skal få røyste.

Regjeringa har iverksatt mellombelse lovendringar slik at kommunar har verktøy til å gjennomføre valet på ein trygg og god måte, sjølv om både veljarar og valmedarbeidarar skulle vere sjuke eller i karantene.