Røyse frå utlandet 1. juli-3. september

Dersom du er i utlandet kan du røyste på dei fleste norske utanriksstasjonane. Du må passe på å få levert røysteseddelen så tidleg at du er sikker på at den kjem fram til heimkommunnen innan 14. september kl. 17.00.