Røyste heime? - Ambulerande røysting

Dersom du ikkje kan komme til eit vallokale eller dersom du ikkje kan førehandsrøyste på rådhuset/samfunnshuset på grunn av at du er ufør eller sjuk, kan du søke valstyret om å få røyste heime eller der du oppheld deg. Du må i så fall ta kontakt med valsekretariatet innan fredag 10. august 2021 kl. 10.00.