Førehandsrøysting

Det vert mottak av tidlegrøyster på rådhuset i Volda (:servicekontoret) mandag - fredag mellom kl. 9:00 - 15.00 i perioden 1. juli t.o.m. 9. august.

Frå 10. august opnar vi for den ordinære førhandsrøystinga. Den varer fram til 10. september. Vi oppfordrar så mange som råd til å førehandsrøyste ved årets val, dette for å minske smitterisiko på grunn av koronapandemien.

Du kan førehandsrøyste her
Du kan førehandsrøyste her
Stad Periode Opningstid
Rådhuset 10.08.-20.08. 09:00-15:00
Samfunnshuset 23.08.-27.08. 09:00-15:30
Samfunnshuset 04.09. 11:00-14:00
Samfunnshuset 30.08.-09.09. 09:00-18:00
Samfunnshuset 10.09. 09:00-15:30
Smia 30.08., 01.09., 03.09. 09:00-15:00
Smia 06.09. og 08.09. 09:00-18:00