Vallokale og opningstid på valdagen

På valdagen må du røyste i kommunen du er busett i (:folkeregistrert i pr 30. juni i valåret).

Du kan du røyste på følgjande stader i Volda kommune: 

Røystestader valdagen, 13. september 2021
Røystestader valdagen, 13. september 2021
Krins Stad Opningstid
Austefjord krins Austefjord skule 12:00-18:00
Dalsfjord krins Dalsfjord skule 12:00-18:00
Folkestad krins Folkestad skule 12:00-18:00
Hornindal krins Hornindalshallen 12:00-18:00
Mork krins Mork skule 12:00-18:00
Øyra krins Volda samfunnshus 09:00-20:00