Godkjende vallister

Til kommunestyrevalet 2019 vart det levert inn 11 godkjende vallister.

Fristen for innlevering av lister vart sett til 1. april 2019, og følgjande parti leverte inn vallister:

 • Arbeidarpartiet
 • Framstegspartiet
 • Høgre
 • Kristeleg Folkeparti
 • Miljøpartiet Dei Grøne
 • Partiet De Kristne
 • Raudt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
 • Volda-lista

Partia er sortert i alfabetisk rekkjefølgje.