Røystelokale

På valdagen er det valfritt kva for eit røystelokale innanfor kommunegrensa ein ønskjer å gi røysta si.

Ved førehandsrøysting kan ein gi røysta si ved eit godkjend røystelokale, anten i Noreg eller ved ein norsk ambassade.

På valdagen er det berre mogleg å røyste innanfor kommunegrensa, og i Volda kommune var det i alt seks røystelokale:

Røystestader og røystetider på valdagen
Røystekrins Lokale Opningstider
Hornindal krins kommunehuset Smia 12.00 - 20.00
Øyra krins Volda samfunnshus 09.00 - 20.00
Mork krins Mork skule 12.00 - 18.00
Dalsfjord krins Dalsfjord skule 12.00 - 18.00
Folkestad krins Folkestad skule 12.00 - 18.00
Austefjord krins Austefjord skule 12.00 - 18.00