Påkøyrd vilt

Kva gjer du om du har køyrd på ein hjort?

Ring politiet på telefonnummeret 02800 og meld frå om påkøyringa. Politiet tilkallar viltnemnda, som tek seg av saka. 

Merk staden der dyret vart påkøyrd. 

Følg aldri etter det skadde dyret på eiga hand. Ta aldri med deg eit påkøyrd og drept vilt.

 

Er det skadde personar, må du aller først ringe naudtelefonen til politiet: 113