Om Bratteberg barnehage

Om Bratteberg barnehage

Kontaktinformasjon og telefonnummer:

Styrar Gun Håtuft Bøen

94001977

E-post: gun.hatuft.boen@volda.kommune.no

Ass. Styrar Anita Gaarder

48229683

E-post: anita.gaarder@volda.kommune.no     

Veslefrikk - småbarn

94001976

 

Tommeliten - småbarn

90501715

 

Askeladden - storbarn

94147618

 

Tyristova - storbarn

94021984

 
Tornerose - storbarn

90476357

 

Bratteberg barnehage er ein kommunal barnehage som ligg på Bratteberg i Volda. 

Barnehagen har 5 avdelingar.

Bratteberg barnehage er ein flott og moderne barnehage. Barnehagen har eit stort uteområde med der barna får utfordre seg på alle nivå. Det er godt turterreng rett utanfor porten som vert flittig brukt til utflukter. 

Inne har barnehagen mange spanande fasilitetar, rom i ulike fargar og fleire aktivitets- og sanserom.