Foreldremøte i Mork barnehage

Foreldremøte i Mork barnehage

 

 FORELDREMØTE TIRSDAG den 27.september klokka 19.00-20.30/ 21.00:

19-19.40 Informasjon v/ styrar

19.45-20.30: Informasjon v/ Ped.leiar og deretter valg av foreldrerepresentantar

20.30-21.00: Informasjon til born som har siste året sitt i barnehagen; Samanheng barnehage-skule

Les om FUB  i forkant av foreldremøte og les vårt utkast til Årsplan for 2022/ 2023.

Har du tankar for arbeidet i barnehagen vår og vil påvirke?  Bruk din foreldrerepresentant i FAU. Kanskje du har lyst til å vere med å påvirke litt ekstra, så kan du bli medlem i FAU og kanskje også Samarbeidsutvalget som består av foreldre og personale + politisk representant frå eigar Volda kommune?

Les i Årsplanen om FAU og SU 

Årsplan 22-23 utkast for godkjenning (PDF, 2 MB)