Om Oppigarden barnehage

Om Oppigarden barnehage

Opningstid:  07.15-16.15

Oppigarden barnehage er ein kommunal barnehage som vart starta opp i 1980. Barnehagen ligg sentralt til like ovanfor Volda sjukehus.

Vi har eit flott uteområde, blant anna har vi ein slengeskog som gir utfordringar for fysisk utfalding. Det er også gode høve for både kortare og lengre turar i nærområdet. 

Barnehagen har 4 avdelingar for barn i alderen 0-6 år. Solstova og Trollstova er for barn under 3 år, og Bjørnehiet og Revehiet for barn over 3 år. Somme år har vi ei 2-6 års avdeling. 

Telefonnummer til barnehagen:

Styrar:  46 88 33 22