Samhandlingsmodellen Nivå 0 - 3

Samhandlingsmodellen Nivå 0 - 3

BTI

Nivå 3:

Beskriv meir omfattande tverrfagleg samarbeid mellom fleire tenester.

Nivå 2: 

Beskriv enkelt tverrfagleg samarbeid mellom fortrinnsvis to tenester.

Nivå 1:

Beskriver innsats innanfor kvar einskild teneste

Nivå 0:

Avklarer om det er grunn til bekymring