Fargepalett

Klikk for stort bileteProfilhandboka har definerte fargekodar som tilsette skal nytte.

Avhengig av kva som skal produserast, har profilhandboka definert eit sett med fargar som skal nyttast. Sjå fargepalett øvst i saka.

Kvar sektor har sine hovud- og støttefargar. Universalfargen er mørk blå, som også vert nytta av administrasjonen. Denne fargen kan også nyttast som støttefargar for dei andre sektorane.

Elles har sektorane følgjande hovudfargar:

  • Helse og omsorg: Lyseraud
  • Oppvekst: Lysegrøn
  • Samfunnsutvikling: Okergul

Nedlastingsfil

Dersom du ønskjer å laste ned fargepaletten til bruk i til dømes Photoshop, Illustrator eller InDesign, finn du fargepaletten som nedlastingsfil her: Volda kommune - fargepalett (ASE, 970 B)