Nettbrett jobb.JPG

Møte i formannskapet og tenesteutval for helse og omsorg

21.08.2018

I dag er første politiske møte etter ferien.

Lekser

Skulestart måndag 20. august

15.08.2018

Måndag 20. august er det skulestart for grunnskuleelevane i Volda kommune...

Øyra skule SFO.jpg

Fakturering - skulefritidsordning SFO

13.08.2018

Til orientering. SFO-faktura for august vil kome i lag med faktura for september.

Volda sentrum sett frå fjellet. Foto Bente Kristin Krøvel 27.08.17.PNG

Elektronisk søknad for tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel i landbruket

13.08.2018

På nettsidene til Landbruksdirektoratet kan de finne meir informasjon – blant anna ein...

Landbruksmaskin.png

Jordbruket - Erstatning ved avlingssvikt 2018

08.08.2018

Landbrukskontoret Ørsta Volda vil kome med følgjande melding:

Login for redigering