Aktuelt

  • 17.06.2019 Årneset ved Rotevatnet Badevasskvalitet på Årneset
    Badesesongen er i gong og Volda kommune har fått målt badevasskvaliteten på Årneset ved Rotevatnet. Prøvene viser god kvalitet i høve folkehelseinstituttet sin veiledar
  • 13.06.2019 Eskild Røsand (t.v.) frå Betonmast og Arild Bakke frå Volda Campus Arena signerte kontrakt om bygging av idrettshall No er kontrakten signert
    Torsdag signerte partane kontrakten for bygginga av Volda Campus Arena. Fredag 12. august vert første spadetak.
  • 12.06.2019 No vert innsyn enklare i Volda
    Nytt sakshandsamarsystem i Volda kommune gjer det enklare for innbyggjarar å få innsyn i offentlege dokument.