Avgift og gebyr

Faktura for eigedomsskatt 1. halvår

19.02.2018

Krav på eigedomsskatt for 1. halvår 2018 er no sendt ut. Forfall 31.mars 2018. Neste...

Første borgarlege vigsel i Volda rådhus 16. februar 208

Første borgerlege vigsel i Volda rådhus

16.02.2018

Fredag 16. februar blei Harnet S. Araya og Efrem K. Weldemariam vigd av...

Anleggsområde adgang forbode.PNG

Forbode å gå inn på anleggsområdet Håmyrane

16.02.2018

Minne om at det er strengt forbode for uvedkomande å ta seg inn i eller ferdast i anleggsområde...

Gatelys ein fin morgon Foto Anne-Margrethe Mo.PNG

Kartlegging av manglande veglys på kommunale vegar i Volda

16.02.2018

Kommunestyret vedtok på møte 14 desember 2017, at kommunen skal gjennomføre ei kartlegging...

Ungdomsrådet og Pål Inge Olsen 140218.jpg

Dialogmøte om ungdomskulturen i Volda

15.02.2018

Politi Pål Inge Olsen og Volda ungdomsråd hadde dialogmøte tysdag 14.02.18 der ungdomskulturen i...

Login for redigering