Botnavegen.png

Varsel i samband med vegstenging neste veke

11.12.2017

Gjeld prosjekt «Utbetring Botnavegen». I samband med at høgspentkabel mellom Rotevasselva og...

Urbakkfoten - kart nye vegar namn.PNG

PlanID 2014004 Detaljreguleringsplan Urbakkfoten - slutthandsaming av plan

11.12.2017

Kunngjering av planvedtak. Vi melder med dette frå at kommunestyret den 30.11...

Skjermbilde Kapteinsvegen 10.PNG

PlanID 2016009 Detaljreguleringsplan Kapteinsvegen 12

11.12.2017

Kunngjering planvedtak - Plan og bygningslova §12-12. Volda kommunestyre har den...

Aktivitetsvenn

Bli frivillig Aktivitetsvenn i Volda

07.12.2017

Bli frivillig aktivitetsvenn, og gi ein person med demens høve til å få fleire aktivitetar og...

Nye vegnamn Øvre Rotset

Offentleg ettersyn - Nye vegnamn Øvre Rotset

07.12.2017

Det vert vist til vedtak i forvaltningsutvalet den 05.12.2017 i sak PS 86/17 vedrørande nye...

Login for redigering