Vassmålar1.jpg

Vassmålaravlesing med SMS

15.12.2017

Volda kommune har frå 2017 teke i bruk vassmålaravlesing via SMS. Dette er for dei som...

Eilert Bø - kongens fortenestemedalje.jpg

Kongens fortenestemedalje til Eilert Bø

14.12.2017

Eilert Bø vart overrekt kongens fortenestemedalje på kommunestyremøtet 14. desember 2017...

Innovasjonsprisen.jpg

Vinnarane av Innovasjonsprisen 2017

14.12.2017

I år vart det to vinnarar av den organisasjonsinterne prisen, Innovasjonsprisen. Dette vart...

frivilligprisen 2017.jpg

Utdeling av frivilligprisen 2017

14.12.2017

I år gjekk frivilligprisen til tre unge menn, Øyvind Flåskjær, Kristian Woldseth og Ole-Martin...

Humle Foto Regine S Aklestad.jpg

Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt

12.12.2017

Ei ny tilskotsordning frå Miljødirektoratet gjer det nå mogleg å søke om tilskot til tiltak som...

Login for redigering