Oljetank

Forbod mot oljefyring og krav om å fjerne oljetankar

20.02.2018

Frå 2020 har Stortinget vedteke at vert det forbod mot fyring med olje (fosil olje).

Politisk møte.jpg

Felles formannskapsmøte 21. februar

19.02.2018

Det skal vere felles formannskapsmøte for Volda og Ørsta den 21. februar kl 12.30 på Ørsta rådhus.

Håmyrakart stenging.PNG

Forbode å gå inn på anleggsområdet Håmyrane

19.02.2018

Minne om at det er strengt forbode for uvedkomande å ta seg inn i eller ferdast i anleggsområde...

Avgift og gebyr

Faktura for eigedomsskatt 1. halvår

19.02.2018

Krav på eigedomsskatt for 1. halvår 2018 er no sendt ut. Forfall 31.mars 2018. Neste...

Første borgarlege vigsel i Volda rådhus 16. februar 208

Første borgerlege vigsel i Volda rådhus

16.02.2018

Fredag 16. februar blei Harnet S. Araya og Efrem K. Weldemariam vigd av...

Login for redigering