Aktuelt

 • 22.06.2021 Coronavaksinering og ferietid
  Vi er no inne i ferietida for dei fleste og mange reiser på tur. Coronavaksineringa skal halde fram også i ferietida, noko som vi ser er utfordrande både for ferierande og oss i...
 • 22.06.2021 Byggesaksavdelinga innfører telefontid Telefon- og besøkstid på byggesaksavdelinga
  For å få til meir effektiv sakshandsaming på byggesak, er det no innført telefon- og besøkstid kvar dag frå kl 12.
 • 21.06.2021 Covid-19: Treng du hurtigtest eller test før utanlandsreise?
  Dersom du treng ein hurtigtest i forkant av eit arrangement, må du ringe til koronatelefonen for å bestille på tlf. 70 05 89 60. Det er ikkje mogleg å bestille dette på nettet. Svaret på...
 • 21.06.2021 Sommarprogrammet 2021
  Også denne sommaren byr Frivilligsentralen og Røde kors på ei rekke aktivitetar for barnefamiliar. Frist for å melde seg på er 25. juni, og dette gjeld alle aktivitetane.
 • 18.06.2021 Kunngjering av offentleg ettersyn - Detaljregulering for Storgata 7 og 9
  I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 vert Detaljregulering med namn Storgata 7 og 9 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Frist for merknad er 02.08.2021
 • 18.06.2021 Sauer på fjellbeite Utbrot av saueskabbmidd på geit
  Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Noreg. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.