Aktuelt

 • 21.09.2023 Volda er på 2. plass i landet på openheit i forvaltninga
  Pressens offentlighetsutval og Kommunal rapport har granska kor opne kommunane i Norge er; i kva grad gir kommunane tilgang til politiske dokument og sikrar at journalistar og folk flest...
 • 20.09.2023 Kommuneoverlege
  Steffen Myklebust er tilsett som ny kommuneoverlege i Volda kommune. Han tek til i stillinga 02.10.23.
 • 15.09.2023 Open brannstasjon
  Bli med på open brannstasjon i Volda og Hornindal neste veke.
 • 14.09.2023 Pårørandeskule
  Volda og Ørsta kommunar tilbyr i samarbeid med demensforeiningane i Hornindal, Volda og Ørsta pårørandeskule for pårørande eller andre nære til personar med demens.
 • 12.09.2023 Slik blir det nye kommunestyret i Volda
  Det er no klart kven som blir dei nye kommunestyrerepresentantane i Volda: Senterpartiet får 7 representantar, Høgre 5, Arbeidarpartiet 5, Framstegspartiet 4, Sosialistisk venstreparti 4...
 • 12.09.2023 Har du innspel til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  Hugs: Informasjonsmøte tysdag 12.9.2023 kl. 18.00 på Uppheim Volda kommune skal lage ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi ønskjer innspel til planen og til...