Skredkartlegging1.jpg

Kartlegge skredfaren

23.05.2018

NVE skal utføre skredkartlegging i Volda kommune. NGI er valt til å utføre arbeidet på vegne...

Brusande foss elv.PNG

Folkemøte om flaumtilpasningstiltak Gjølelva, Orgylelva og Heltneelva er flytta til Høgskulen

23.05.2018

Folkemøte om flaumtilpasningstiltak i Melshornsida, onsdag 23 mai, kl 17.00 er flytta til Berte...

Bru.jpg

Opning av vegen Bjørkedalen - Nordfjord

22.05.2018

Vegen over Bjørkedalseidet opnar fredag 25. mai kl 10.00. Vegen er i normalt god stand og...

Kommuneplan.PNG

Kommuneplanen sin arealdel - informasjon om planarbeidet

22.05.2018

Volda kommune held på med rullering av kommuneplanen sin arealdel. Målet er å sende arealdelen...

Mot Dalsbygd

Hovudplan vatn og avløp med del om vassmiljø 2017-2027

22.05.2018

Kunngjering: KST Sak PS 35/18: Melding om politisk vedtak. Framlegg til: Hovudplan for vatn og...

Login for redigering