• Trygg skuleveg. Klipp hekken!

    Eit nytt skuleår tek til og borna skal ut på vegen. Volda kommune ber huseigarar om å klippe hekkar og annan vegetasjon i tomtegrense mot fortau, gater og vegar.

Aktuelt