Søknadsfristen er 1. oktober for sesongen frå våren 01.01.2021. 

 Torsdag 24. september er det møte i kommunestyret og valutvalet 

Vatn

Det er oppdaga E-Coli ved Grodås vassverk. Alle abonnentar tilknytt vassverket må koke alt vatn som skal drikkast. Kokevarslet gjeld til ny beskjed vert sendt ut.

Føremålet med reguleringa er utviding av eksisterande vassverk i høve utbetring av vassforsyninga til Ørsta og Volda

Formannskapet har i møte 15.09.20, sak 153/20 fatta vedtak om oppstart av temaplan for trafikktrygging og høyring av planutkast. 

Dei som har søkt og fått godkjent søknaden kan kome og få kortet sitt på rådhuset onsdag, eller på campus fredag denne veka.   

Kommunedirektør Rune Sjurgard på Arbeidssamling budsjett og økonomiplan - Volda kommunestyre 17.09.20

Torsdag 17. september var kommunestyrepolitikarane på arbeidssamling saman med administrasjonen for å arbeide med komande budsjett og økonomiplan.   

Vatn

Volda kommune har fått inn nok svar på prosjekt for å sjå effekten ved kloring av vatnet ved Volda vassverk.

Når kommunane på Søre Sunnmøre no lanserer e-Torg vert det lettare for deg å bestille dokumenta du har behov for, akkurat når det passar deg.

 

Volda kommune inviterer med dette til å levere tilbod på konkurransen "Reparasjon av avløpsleidning ved E39".