Kommunedirektør Rune Sjurgard

Oppfølging av tilsyn frå Arbeidstilsynet i samband med valdshending mot kommunalt tilsett.

Bilete av Kommunedirektør Rune Sjurgard

Vatn

Vatnet ved Grodås vassverk er friskmeldt og det er ikkje lenger nødvendig å koke drikkevatn. 
 

Ver til nytte. Utgjer ein forskjell. Bli ein kvardagshelt, då vel!

Frå og med 3. august må pårørande som har vore i utlandet vente i 10 dagar etter heimkomst før dei kan kome på besøk.

No kan du seie ifrå om kva tiltak ein ny klima- og energiplan i kommunen bør ha. Fristen er 31. august. 

Frå dette semesteret vil Volda kommune tilby Voldakortet til ein verdi av kr 5000 til studentar som melder flytting til Volda.

 

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Søknsdsfristen er 15. september.

Det er sommar og ferietid. Folk reiser meir og mange er på besøk i Volda.

Gjennom godt lokalt samarbeid, mellom Aarflot Media, Møre, Volda Næringsforum og Volda kommune, har vi fått laga ny turistbrosjyre og nettstad med turistinformasjon.

Ved Volda samfunnshus er det etablert bubilparkering.

 Dette er eit midlertidig tilbod for juli og august.