Kriseomsorgsgruppa har sidan onsdag jobba med å ivareta næraste pårørande og andre som var direkte involvert i ulykka på Årneset.

Har du spørsmål om byggesak i desse to vekene vil du finne mykje informasjon på kommunen sine heimesider her: https://www.volda.kommune.no/tenester/bygg-eigedom-og-plan/byggesak/

 Badeplassen og parkeringsplassen på Botnasanden vert opna i morgon, fredag 1. juli.

Kriseomsorgsgruppa har sidan hendinga på Årneset i går ettermiddag fulgt opp dei næraste pårørande og andre som oppheldt seg på Årneset og ytte førstehjelp.

Kriseomsorgsgruppa er aktivert etter drukningsulukka på Årneset i Volda i ettermiddag. 

Russiske hackarar har starta eit storstilt hackarangrep mot norske institusjonar. Ver ekstra kritisk til kva lenker du trykker deg inn på

 Erlend Indrearne og Sindre Ervik gler seg over å jobbe for meistring.

Sjøkart (nordlig orientering) med planlagt anleggsramme, fôrflåte og respektive fortøyningar.

Volda kommune legg ut søknad om akvakultur for matfisk av torsk på ny lokalitet ved Støylen i Volda kommune til offentleg ettersyn, jf. Forskrift om akvakultur, § 8.

Bileta av hender som samarbeider

Det kjem mange flyktningar som ønskjer å vere med på ulike aktivitetar, og vi ønskjer difor å lage ei god oversikt over alle lågterskeltilbod som er ope i sommar. Gjer vel og send informasjon på e-post til hornindalfrivilligsentral@volda.kommune.no dersom ditt lag eller organisasjon har aktivitet i sommar. Om de har lyst å få til noko, og treng drahjelp, ta kontakt!

 

Minner også frivillige lag og organisasjonar om å nytte Volda.friskus.com for å synleggjere aktivitetane dykkar. Om de treng hjelp til registrering, ta kontakt med mona.kile@volda.kommune.no

 

 

Formannskapet har i møte 7.6.2022, sak 115/22 med heimel i plan- og bygningslova § 12-10, vedteke at detaljreguleringsplan for Røystun panorama vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.