Vegen over Bjørkedalseidet (Brekka) kan bli stengt på kort varsel grunna snø.

Det er signert ny partnarskapsavtale om hoppid.no-kontor i Volda.

 

 

Handlingsprogrammet utgjer ei prioritert liste over tiltak i Volda kommune som er aktuelle for søknad om spelemidlar. 

Folkehelseinstituttet har samla nokre råd for korleis du kan gjennomføre feiringa med omsyn til smittevernet. Bilete: fhi.no

Influensavaksinene i år kjem til Volda i slutten av oktober og  vaksinasjonsdagane vert: 29. og 30. oktober samt 2. og 3. november.

No kan du søke om å få bli medlem i ungdomsrådet i Volda. Søknadsfristen er 1. november 2020

Grunna vasslekkasje vert vatnet og veg stengt i Brenslene 14. oktober.

Ungdomsrådet gir pengar til nye prosjekt som engasjerar ungdom i Volda Kommune!

Tenesteutval for forvaltning og utvikling 13.10.
Tenesteutval for oppvekst og kultur 14.10.
Tenesteutval for helse og omsorg 15.10.