Komande veke er det to utvalsmøter. Tenesteutval for oppvekst og kultur og Tenesteutval for helse og omsorg. Dei skal vere på Volda samfunnshus

Ørsta og Volda kommunar har ikkje innført eigne lokale tiltak, men vi følger dei nasjonale råda som regjeringa har kome med. 

I år vert temaet covid-19 og eldre når ein for første gong inviterer inn til heildigital fagdag i geriatri.

Utstilling av løysingsforsalg for ny ungdomsskule

I samband med at vi no har fått inn tilbod på ny ungdomsskule i Volda så har vi også fått inn nokre plansjar med ein liten presentasjon av dei 5 ulike løysingsforslaga som har blitt utarbeida.

Nasjonale styresmakter har opna opp for at kommunane sjølv skal vurdere om kommunen har lågt smittetrykk, og dermed kan tillate alkoholservering i samband med matservering. 

Arbeidet med skogbruksplan er godt i gang og styringsgruppa har inngått kontrakt med Allskog om å lage skogbruksplan/ressursoversikt.

Bilde av barn og voksen som er glade på tur

Barnevernstenesta søker to besøksheimar. Ein til ein gut på 11 år og ein besøksheim til ei jente på 11 år. 

Vatn

Det har oppstått ei vasslekasje inne på propellhallen. Vatnet må difor stengast ned i området rundt bygget

Regjeringa vidarefører dei strenge smitteverntiltaka men gir nokre lettelsar for barn og unge. 

Bent Ingebrigtsen og Toril Høydal

Smittevernlege Bent Ingebrigtsen var ein av dei heldige som fekk koronavaksine fredag 15. januar. Det var Toril Høydal som er vaksinekoordinator i Volda som sette vaksina på han.