Badesesongen er i gong og Volda kommune har fått målt badevasskvaliteten på Årneset ved Rotevatnet.
Prøvene viser god kvalitet i høve folkehelseinstituttet sin veiledar

 

Torsdag signerte partane kontrakten for bygginga av Volda Campus Arena. Fredag 12. august vert første spadetak.

Nytt sakshandsamarsystem i Volda kommune gjer det enklare for innbyggjarar å få innsyn i offentlege dokument.

Det skal vere møte i formannskapet 11. juni kl. 12.00. Møtet skal vere på rådhuset på møterom Voldsfjorden i 1. etasje.

Vel, det har vi ei ganske god forklaring på!

Torsdag 6. juni vert Kva er viktig for deg?-dagen markert i Kaffistova på Volda omsorgssenter.

Er du bekymra for branntryggleiken til deg sjølv eller andre og ynskjer å melde frå?

1. juli er siste frist for å få gratis HPV-vaksine. På helsestasjonen i Volda kan ein få vaksine måndag 3. og 24. juni.

Volda kommune fekk i veke 22 nytt arkivsystem og postlister blir i ei periode framover lagt ut noko forseinka.

Vi ynskjer å invitere deg til lokala i Prestegata 2. i Volda (Prestegarden)

Onsdag 12.06.2019 kl. 18.00 – 20.00

Tema er: Samtykke og teieplikt

Fint med påmelding innan 11.06.2019 

Velkommen