I høve arbeidet med ny alkoholpolitisk handlingsplan for Volda kommune, er eit forslag no utarbeida og vert sendt ut til offentleg høyring. Frist for innspel er 2. april 2020.

 

Dei kommunale barnehagane i Volda kommune har fått nye heimesider med nyttig informasjon.

Volda og Ørsta kommunar vert Fairtrade-kommuner i to nye år etter godkjent søknad.

Arbeidet mot negativ sosial kontroll er eit satsingsområde for myndigheitene. Tysdag 18. februar inviterer Volda Læringssenter til fagdag om temaet.

Norsk Friluftsliv og Helsedirektoratet har laga brosjyre om helsefordelane med friluftsliv. Her finn du nyttige tips og informasjon om turstiar i nærleiken av deg.

På søre Sunnmøre er det ledige læreplassar frå hausten 2020.

Vil du arbeide med menneske i helse- og omsorgsektoren?

Volda helsestasjon har nye opningstider og telefontider frå måndag 10.02.20. 

Høyring av sak om «vilkårsparkering» langs offentleg veg og offentlege parkeringsplassar.

Frå 01.01.2020 har Volda kommune fått nytt bankkontonummer.