Ved Volda samfunnshus er det etablert bubilparkering.

 Dette er eit midlertidig tilbod for juli og august.

Volda kommune byggemelder nytt tiltak i sentrumsprosjektet

 

Vil du vere med på å gjere Volda til ein stad med eit triveleg og godt utemiljø?

Vi er no klar for å fakturere månadleg.

Volda kommune har fått tilsagn om tilskot til gjennomføring av sikringstiltak i Gjølelva.

Vatn

Oppheving av kokevarselet laurdag 4. juli kl 19.00. Ikkje funn av e. coli i drikkevatnet på Lauvstad på siste prøvene.

Frå 13. juli er servicekontoret på Smia stengt i 3 veker. 
Opnar igjen 3. august og har ope 9-15 måndag, onsdag og fredag.

Ved kontakt med sakshandsamar ring sentralbordet 70 05 87 00.

 

 Volda kommune lanserar i dag MinEigedom - eigedomsopplysningar tilgjengeleg heile døgnet.

Vi har fått ein del spørsmål som gjeld betaling for barnehageplass. 

Kommunalsjef sektor helse og omsorg, Svein Berg-Rusten, får opplæring i testing for Covid-19.