Dronebilete av Volda sentrum

 

Vi har ledig stilling som elektroansvarleg med fagleg ansvar for drift og vedlikehald av Volda kommune sine eigne lavspenningsanlegg, og enkle mindre høgspenningsanlegg. 

Kinoplakat av ungt par som ser på kvarandre, teksten på filmen After Ever Happy

Ungdomsklubben Ung i Volda tilbyr ungdom gratis kino!

Vi søker deg som vil vere seksjonsleiar for Hamna dagsenter.

Bilete tatt frå Hornindal sentrum utover Hornindalsvatnet der det ligg ei badebrygge og ein rosa potteplante på eit bord.

Det er ledig stilling ved bu- og habiliteringstenesta som seksjonsleiar Verslavegen. Stillinga er fast og 100%.

I seksjon kjøkkendrift er det behov for fleire tilkallingsvikarar. Vi søkjer etter deg som finn entusiasme og engasjement ved å produsere mat som kan gi kvardagsglede og høgtidsstemning hos brukarane. 

Dronebilete av Volda sentrum mot fjorden og vestover

Vi søkjer deg som likar å arbeide med fakturering, rekneskapsføring og saksbehandling. Du er strukturert, løysingsorientert og likar utfordringar. 

Bilete av ungdom i skibakken, klar til å setje utfor.

Føremålet med handlingsprogrammet er å etablere ei prioritert liste over tiltak som planleggast finansiert med tilskot frå spelemidlane.

Dronebilete av Volda sentrum

Fredag 07. oktober skal avdeling vatn og avløp i Volda kommune gjennomføre ein lekkasjetest i avskjeringskanalen (Panoramavegen).

I samsvar med Plan og Bygningslova §17-4 andre ledd legg Volda kommune Utbyggingsavtale for Nordalen bustadfelt – B59 ut for offentleg ettersyn.

 

Pårørandeskulen i Volda og Ørsta startar kurs for pårørande til personar med demens 20.10.22 i Volda Røde Kors sine lokale. Pårørandeskulen er eit gratis kurstilbod til pårørande og nære vennar til ein person med demenssjukdom.
NB! Påmeldingsfrist 13. oktober.