I løpet av 2019 vart det fellingsrekord av hjort i Volda. Her er ei oppsummering av sesongen.

I 2018 vart Hjørundfjorden og Norangsdalen med i ordninga Utvalde kulturlandskap i jordbruket (UKL). Frå 2020 er bygda Bjørke overført til Volda kommune, men framleis del av ordninga.

I samband med offentleg ettersyn av planforslaget ønskjer Volda kommune å halde eit orienteringsmøte om reguleringsarbeidet og innhaldet i reguleringsplanen.

Laurdag feirar vi vår nye kommune. Her er alt du treng å vite om arrangementet.

Alle tenster som rettar seg mot barn, unge og undervisning og kvalifisering for vaksne er samla i sektor for oppvekst.

Frå 15.01.2020 vil koordinerande eining halde til på helsestasjonen, som er lokalisert i kjellaren på rådhuset.

Ørsta og Volda kommunar har felles landbrukskontor, der Ørsta er vertskommune. Her er informasjonsskriv frå kontoret i samband med ny Volda kommune.

NRK Møre og Romsdal sende direkte frå Hornindal onsdag kveld.

På grunn av kommunesamanslåinga, med både ny kommune og nytt firma, vert fakturering i januar noko forseinka.

Frå 01.01.2020 vert alle helse- og omsorgstenester, med unntak helsestasjonstilbod, slått saman og samla i éin sektor. Helsestasjonstilbod ligg til sektor for oppvekst.