Personvernombodtenesta ved Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal delte nyleg ut prisen som Årets kommune til Volda kommune. Sonja Håvik som er personvernrådgjevar i kommunen, mottok prisen på vegne av Volda kommune.

Dronebilete av Volda sentrum frå hamna

Det er på tide å søke sommarjobb! Vi søkjer etter ferievikarar  som assistent/kokk ved sentralkjøkkenet ved Volda omsorgssenter.

 

KArtusnitt som viser kvar arbeidet i Bjørnevegen skal skje.

Vi er i gang med utbygging av vegar og anna infrastruktur til det nye Øvre Heltnefeltet. Dette vil dessverre før til ein del ulemper i periodar for dykk som nyttar vegen.

Råd og utval har sine første møte for 2023

Ungar som leikar ute i barnehage saman med ein tilsett

Med tanke på forventa, vidare busetjing av ukrainske barn søkjer vi no etter assistentar/fagarbeidarar som meistrar ukrainsk og/eller russisk og norsk.

Etter imponerande 37 år og ein månad som biblioteksjef, har Tove Aurdal Hjellnes pensjonert seg. Vi er difor på jakt etter ny biblioteksjef. Søknadsfristen er 05.02.23

Illustrasjonsbilde av eit eldre par som ser på røntgenbilde saman med ein lege.

Fredag 27. januar blir det fagdag i geriatri på Høgskulen i Volda.

Ørsta og Volda kommune har i dag vorte samde i erstatningssaka knytt til grensejusteringa av Bjørke/Viddal.

I Volda kommune vart det felt 893 hjortar under hjortejakta året 2022.

I samband med planlagt utbygging av nytt bustadfelt, reguleringsplan Bratteberg B58, er det behov for å fastsette nye offisielle namn på vegar som skal byggast i området. Nye namn skal nyttast til adressering av bustadar/bygg.