Biblioteket vert stengt laurdag 26. november fordi internett og alle datasystem er nede.  Det er ei varsla oppgradering av systema som er årsaka.

Illustrasjon, person som held fingeren på tryggleiksalarm.

Estimert varsla nedetid er 12 timar – frå kl. 09.00 om morgonen til kl. 21.00 om kvelden.

Bilete av løysingsforslaget til Christie & Opsahl AS. UTsida av den nye symjehallen.

Snart startar arbeidet med bygging av ny symjehall på Joplassen. Her er litt praktisk informasjon om byggeområdet.  

Kven skal få frivilligprisen 2022?

Det er no tid for å foreslå kandidatar for Volda kommune sin frivilligpris 2022.
Frist for å nominere kandidatar er 1. desember, og prisen vert delt ut i samband med kommunestyremøtet 15. desember. 

Leikeplass og solnedgang

Formannskapet handsama 22.11.2022 administrasjonen sitt framlegg til årsbudsjett og økonomiplan.

Bilete av små barn som spelar fotball

Invitasjon til temasamling og kurs, 23. november, for alle som driv fritidsaktivitet for barn og unge i Volda. Temaet er "Inkludering av barn og unge i fritidsaktivitet".

Bilete av Volda rådhus frå nedsida der det er helsestasjon i flott soloppgang.

Det blir koronavaksinering 05.12.22 frå kl 16.30 – 19.30 på helsestasjonen. Inngang på nedsida av rådhuset.

 

 

Formannskapet, tenesteutval oppvekst og kultur, pluss kommunestyret har møte denne veka.

Illustrasjonsteikning av nytt bygg for reinseanlegg på Vikeneset. Moderne firkanta bygg med grå mur nede og mørkebrune veggar over med blå detaljar.

Oppstart av arbeid med nytt tilbygg og ombygging av reinseanlegget for avløpsvatn i Volda sentrum 

Bilete av arrangøren Grønt forum, som består av Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Fairtrade og Green fingers. VØR er ein god samarbeidspartnar

Festivalen går føre seg på Volda samfunnshus laurdag 19. november frå kl 12-16. Mindre forbruk – bra for deg, bra for miljøet!