UKM-bobla_hvit_0500

Meld deg på årets UKM, og bli med på møteplassen for ungdom og kultur!

Skiltplan ved Volda ungdomsskule

Det har vore tilfelle med oppbryting av sperringar og ferdsel i anleggsområdet i Porsemyrvegen. Volda kommune minner om at dette er strengt forbode.

Illustrasjon_eigedomsskatt

Volda Kommunestyret vedtok 13.12.2018 å vidareføre eigedomsskatt for all eigedom i heile kommunen.

Pengar_illustrasjon

Krav om innbetaling av eigedomsskatt for 1. halvår 2019 er no på veg ut til både digitale og ordinære postkasser.

Oppigarden barnehage

1. mars er fristen for å søke plass i barnehage.

EL-innebandy_ØrstaIL

Ørsta IL inviterer både barn, ungdom og vaksne med rørslehemjingar til gratis prøvedag!

Rådhusleikeplassen

Ønskjer du å etablere eller opparbeide leikeplass eller aktivitetsområde? Slik søkjer du om tilskot!

Johan Pedersen

Johan Liseth Pedersen frå Sykkylven skal dei neste åtte vekene jobbe i Volda kommune med informasjon og kommunikasjon.

Adam Abakar Yagoub og Moniem Suliman AtTroun er bekymra for situasjonen i heime i Sudan

Folkebiblioteket får besøk av Adam Abakar Yagoub og Moniem Suliman AtTroun som vil fortelle om Sudan.

webkamera

Torsdag 14. februar  skal det vere møte i valnemnda og kommunestyret.