Både ungdomsrådet og kommunestyret har møte denne veka.

Volda og Ørsta kommunar har forlenga statusen sin som Fairtrade-kommunar.

Det er sett opp dagar for influensavaksinering for personar i  risikogrupper og helsepersonell.

Bilete av sprekk i vegen over Bjørkedalseidet

Vegen over Bjørkedalseidet er no vinterstengt. Vegen vart også midlertidig stengt på grunn av ei skade som no er utbetra.

Aksjonsdagen er søndag 24. oktober, og det vert i år tradisjonell bøsseinnsamling. 

Vi oppmodar både born og vaksne å alltid ha synleg refleks.  

Bilete av folkehelsekoordinator Mona Helen Kile

Mona Helen Kile er ny folkehelsekoordinator i Volda kommune.

Frå synfaring i sentrum. Til venstre Torgeir Stensø, Sindre Jansson Haverstad, Heidi Istad, Julie Grindborg, Geir Egilsson, Regine S Aklestad og Renate Giske

Konsulentfirmaet Asplan Viak AS har fått i oppdrag å utarbeide muligheits-/volumstudie for indre sentrumssone i Volda.

Volda kommune har fått melding om eit nytt smittetilfelle.   

Temakart grønstruktur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Statsforvaltaren har kalla inn til møte og synfaring knytt til kommunedelplan for tidlegare Volda kommune tysdag 19.oktober 2021.