Julestjerne-utklipp frå min oase

Romjula 27. - 28. desember 2018:

Servicekontoret ved rådhuset held ope 10.00 – 14.00
Sentralbordet er ope 10.00 - 14.00

God jul

Grendavegen 1

Forvaltningsutvalet vedtok 11.12.18 at namnet Grendavegen får nytt namn - Grannevegen.

 

Flaumkart

I samband med Volda kommune sitt pågåande flaumprosjekt i Melshornsida, vert det anbodssynfaring i fleire område i Volda sentrum

Osvoll og Mårstøyl

Både Frivilligprisen og Innovasjonsprisen vart delt ut på årets siste kommunestyremøte.

Oljetank  fjerning

Frå 2020 er det forbod mot fyring med fosil olje (parafin og fyringsolje) 

Røykvarslar - skifte batteriVi minnar om at det på laurdag 1 desember er røykvarslardagen, då tilrår vi alle å skifte batteri i røykvarslarane. Er røykvarslaren din eldre enn 10 år så bør du bytte den ut.

Penger budsjett økonom

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 med tilhøyrande dokument er lagt ut til høyring. 

 

Rune Sjurgard budsjett

Måndag heldt Volda kommune folkemøte for å diskutere budsjettet for 2019.

Planprogram til høyring okt 2018

Volda kommune minner om frist 7. desember 2018 for å kome med innspel til arbeidet med kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø.

Feilparkerte bilar 1

I Volda kommune registrerer vi at fleire sender inn klager på bilar som har parkert uløyves.