Volda kommune får 513.000 kroner ekstra til den lokale koronapakken som kommunane sjølve deler ut.

Skiltplan for strekninga Engesetvegen - Sjukehusevegen er til offentleg høyring fram til merknadsfristen 16. mai 2021.

Elevar i aktivitet på skulen

Volda kommune har fått midlar til å arrangere sommarskule for elevar denne sommaren, og har inngått avtale med Forskerfabrikken. 

Planprogrammet for samfunnsdelen av kommuneplanen er ute på høyring, og i samband med dette har rektor ved Dalsfjord skule, som ein del av administrasjonen i Volda kommune, orientert FAU og SU om elevtalsutviklinga i skulekrinsen.

Illustrasjon koronavirus

Regjeringa har varsla nye nasjonale tiltak som trer i kraft frå midnatt , natt til fredag 16. april.


Torsdag 15. april startar det generelle bålforbodet, og det varer fram til 15. september.

Alle med høg risiko og alle ned t.o.m. 71 år har no fått tilbod om vaksine. Nokre på 70 år vil også få tid for vaksinering denne veka.

Stian Bjerkvik, rektor

Volda læringssenter legg til rette spesialundervisning for vaksne i Volda kommune som treng å utvikle eller halde ved like grunnleggande kunnskapar (opplæringslova §4A-2).

Tre av dei 28 smittetilfella som er meldt i Ørsta kommune hører heime i Volda. Desse var meldt 7. april, 8. april og 12. april. 

Dronebilete av Rotset næringsområde

Attraktivt næringsområde på Rotset er for sal og aktuelle kjøparar kan melde seg til kommunen innan 21.5.2021.