Ragnhild Aarflot Kalland er konstituert seksjonsleiar ved Forvaltningskontoret i sektor helse- og omsorg.

Etter at regjeringa lanserte ny rettleiar for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar 27. mai har vi justert retningslinene våre for besøk. 

 

For skuleåret 2020/2021 er det no ledig 3 vikarstillingar i skule/SFO som barne -og ungdomsarbeidar eller miljørettleiar.

Søk etter vasslekkasje i natt har gjort vatnet missfarga i området Klepp-Engeset. 

Sommarjobb ingeniør vatn og avløp, foreldre- og ungdomsrettleiar  og brannkonstabel er ledige stillingar i Volda kommune

Denne veka er det møte i tre utval.

Grodås aust mai 2020

Prosjekt med kommunal utbygging av ny infrastruktur på austsida av Grodås sentrum er starta opp.

Volda kommune ved ordførar Sølvi Dimmen heldt pressekonferanse i dag kl 13.00. 

Prosjektleiar Pål Are Vadstein fortel om framdrifta ved arbeidet.

Avdelingsleiar Astrid Dimmen har ny informasjon til alle bebuarar og pårørande ved bemanna omsorgsbustadar for eldre.