Vi oppmodar om at fleire av veljarane nyttar førehandsrøystingsperioden i år, slik at vi unngår smittefarleg kø på valdagen mandag 13. september. Så, dersom du allereie har bestemt deg, kan det vere smart å røyste allereie no.

 Det er stadfesta sju nye smittetilfelle i Volda og Ørsta i dag, 3. august-

Volda kommune minner om oppmodinga til innbyggjarane om å følgje smittevernråda i samband med smitta som oppstod i Volda og Ørsta sist veke.

 Totalt er 137 personar i Volda og Ørsta stadfesta smitta sidan mandag 26. juli.

På grunn av dei høge smittetala i kommunen oppmodar vi om å halde fram med å unngå eller utsette besøk til pasientar og bebuarar ved omsorgssentra i Volda og Hornindal inntil vidare.

 I helse- og omsorgstenesta er det 8 tilsette som har testa positivt for korona. Dei åtte personane jobbar i 6 ulike seksjonar, det er såleis mange som er berørte av dette. Kommunen har sett inn tiltak slik at drifta går sin gang. 

Oppmodingane til innbyggjarar og arrangørar om å vere med å førebygge vidare smitte i helga har vorte følgde opp på ein imponerande måte.

Vatn

Oppdatering 2. august. Kokevarsel Volda vassverk er oppheva

 I Gamlevegen skal det foregå graving slik at vegen blir stengd om lag ein månad. Dette gjeld frå 2. august

Totalt er 123 personar stadfesta smitta sidan mandag 26. juli.