Det vert invitert til folkemøte rundt om i kommunen med orientering om forslag til kommuneplanen sin arealdel. 

Sonja Håvik vert nytt personvernombod i Volda kommune.

Volda kommunale foreldreutval (Volda KFU) og sektor for Oppvekst inviterer leiarar i foreldreråda i barnehagar og skular i Nye Volda kommune til samarbeidsmøte tysdag 27. august.

Skuleåret 2018/2019 tok oppvekstsektorane i Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda i bruk eit nytt oppvekst administrativ system – Tieto Education.

 

 

Eit nytt skuleår tek til og borna skal ut på vegen. Volda kommune ber huseigarar om å klippe hekkar og annan vegetasjon i tomtegrense mot fortau, gater og vegar.

Arbeidet med reparasjonen av vasslekasjen i Raudemyrvegen fredag vart heilt ferdig samme kveld kl. 2300.

 

 

 

Volda kommune synest det er viktig med engasjement rundt forskrift for vatn og avløp i «nye» Volda. Her er nyttig informasjon om framtidige gebyr, korleis dette vert handsama og kva du som brukar kan forvente framover.

 

Vi varslar med dette offentleg ettersyn av MOWI AS sin søknad om løyve til utviding av akvakulturanlegget på Rønstad (12209) i Volda kommune.

Måndag 19. august er skulestart for grunnskuleelevane i Volda

 

I haust er det kommunestyre- og fylkestingsval. Her er ei oversikt over alle vallokale du kan røyste i - både i førehandsperioden og på valdagen.