Dei siste par åra har det vorte gjort ein formidabel ryddejobb i arkivet.

Det er snart jul og mange helgedagar. Det vert då redusert kapasitet og bemanning på legesenteret og ikkje alle fastlegar er tilstades. 

Det skal vere møte i kommunestyret kl. 10.00 den 12. desember på Volda samfunnshus.

  

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer deg til å fortelje korleis du ynskjer å betale for kollektivtransport i regi av FRAM.

Straumuttaka ved parkeringsplassen er ikkje dimensjonerte for lading av EL-bilar, og er derfor fråkopla inntil vidare.

Fram mot nyttår skal dei to kommunane sine informasjonskanalar bli samla og slått saman.

Kan du tenke deg å vere besøksheim eller fritidskontakt?

Onsdag 15. januar 2020 inviterer Volda kommune til informasjonsmøte om utbetring av Engesetvegen.

Smekkfull sal på samfunnshuset då ordførar Sølvi Dimmen inviterte til folkemøte om budsjett 2020 tysdag kveld.

Miljøagentene arrangerer i januar kampanjen "Klimakokkene" for alle 5-7. klasser over heile landet.