Bilete av nytilsett kommuneoverlege,  Arne Dravlaus. Sit ved kontorpulten framføre dataskjermen på legekontoret.

Det er Arne Dravlaus som har takka ja til stillinga som kommuneoverlege. Han tek til i stillinga 1. september.

Volda kommune oppvekst inviterer alle føresette med barn i barnehagealder til kurs i programmet Tryggleikssirkelen (Circle of Security Parenting™  COS-P). 

Familien melder om at det går bra med guten som var involvert i drukningsulykka på Årneset 29. juni. 

Møringsbåten Skjerven Volda  fotograf Frode Pilskog

Møringsbåten «Skjerven» la til ved gjestebrygga i sentrumshamna i slutten av mai i år - 2022.

Tysdag 9. august er første utvalsmøtet etter sommarferien. Det er formannskapsmøte klokka 13.00 på rådhuset i Volda.

Bilete av volleyball-bane på Årneset i Volda kommune.

Fleire lag og organisasjonar i Volda har har gått saman for å markere "Vår dag", som er ein del av frivilligåret 2022. 

Dronebilete av Volda sentrum

Vi har ledig stilling som elektroansvarleg med fagleg ansvar for drift og vedlikehald av Volda kommune sine eigne lavspenningsanlegg, og enkle mindre høgspenningsanlegg. 

Dronebilete av Volda sentrum mot Rotevatn, Rotsethornet og fjorden

 Volda kommune er på jakt etter deg som har erfaring som prosjektleiar av byggeprosjekt og som triggast av utfordringar!

Volda kommune har ledig to stillingar som prosjektleiar vatn og avløp. Den eine er fast stilling og den andre er engasjementstilling.