Både formannskapet, eldrerådet og råde for personar med funksjonsnedsetting har møte denne veka.

Teikning av Volda samfunnshus med lys gråfarge.

Etter omfattande rehabilitering av fasaden er det endelig klart for måling og ny farge på Volda samfunnshus.

Bilete av framsida til rapporten tilstandsrapport barn og unge 2021

Kommunestyret har handsama rapporten "Tilstandsrapport barn og unge 2021". Her kan du lese rapporten. 

 

Folkehelseinstituttet har opna for at dei som er 80 år eller eldre kan ta ei ny oppfriskingsdose med koronavaksine.

Bilete av Espen Solem og Bjørn Wold i Statens vegvesen som undersøker grunnen i samband med bygging av E39 Volda-Furene

Det vert orienteringar om E39 Volda-Furene, det dei fleste kjenner som saka om Voldatunellen, presentasjon av helse- og omsorgsplan og etabelring av reparasjons- og gjenbrukssentral i Volda/Ørsta. 

Bilete av Espen Solem og Bjørn Wold i Statens vegvesen som undersøker grunnen i samband med bygging av E39 Volda-Furene

Espen Solem og Bjørn Wold frå Statens vegvesen undersøkte grunnen i området ved rundkjøringa i Vikebygdvegen. Statens vegvesen varslar oppstart av arbeid med endring av områderegulering for E39 Volda-Furene.

Bilete av kurslokale, illustrasjonsbilete frå Pexels.com

Vest kontroll inviterer til kurs i eigarstyring og styrearbeid. På kurset får du lære meir om demokratiske organ som eigarar av selskap og rammene for eigarstyring.

Her er program vi har fått tilsendt frå 17. mai-nemndene med oversikt over kva som skjer i Volda  kommune på nasjonaldagen.

Kartteikning med planavgrensing Heltnemarka

Varsel om oppstart av forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren som skal bygge ut reguleringsplan med planid 2021001.

Bilete av ordførar Sølvi Dimmen og dagleg leiar Andreas Andenæs i Christie & Opsahl AS signerer kontrakt for samspelsentreprise for symjehallen.

Tysdag 10. mai vart det signert kontrakt for samspelsentreprise Fase 1 for bygging av ny symjehall i Volda.