Det vert starta opp med graving i innste del av Myravegen rett etter Påske, i veke 17-18.

Teknisk sektor er i gang med å feie gatene i Volda. 

Her er Karl Johann Haanes frå teknisk sektor i Volda kommune i gang med å koste gatene.

Pressemelding:
Rotsethorntunnelen er open for fri ferdsel i påska, frå onsdag 17. april kl. 07.00.

Kommunestyret har vedteke reglementet for bruk av flagg og vimpel ved kommunale bygg og eigedomar.

I perioden april til september er den tida på året det oftast oppstår gras og lyngbrann. Bakken tørkar opp og det skal lite til før det tek fyr i tørt gras og anna vegetasjon. 

Røykvarslaren skal også være i orden på hytta, husk derfor å pakke med deg røykvarslarbatteri dersom du reiser til hytta i påska.

Er du nær nokon som slit med psykisk helse og/eller har rusmiddelproblem?

Prosjektet "Frå fjord til fjell" er ei studentoppgåve av Elise Sandvik. Elise er student ved Høgskulen i Volda, og halvvegs i bachelorløpet på linja Planlegging og administrasjon med praksis som valfag. I samband med det skal ho arbeide 3 månader i sektor for utvikling i Volda kommune. Her har ho fått tildelt eit studentprosjekt som har fått namnet «Frå fjord til fjell».

Inviterer alle til å kome med innspel innan 17. april.

 

I samband med at delar av Hornindal kommune frå 01.01.2020 skal verte med i nye Volda kommune har styret i VØR etter initiativ frå rådmann i Volda vurdert behovet for tilpassing i den lokale forskrifta om renovasjon og slam.