Rådhus-Bibliotekinngang

 

Volda folkebibliotek må halde stengt onsdag 21. og torsdag 22. november.

Besøksfamiliar

Bufdir vil informere søkarar og søkarorganisasjonar om Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier som no er publisert.

Politisk møte 1

Det blir hektisk møteaktivitet i dei politiske utvala veke 47, der utvala skal handsame årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Gravearbeid mot gravplassen

Informasjon.
Det er starta opp med graving i innste del av Myravegen, frå krysset ved Rotsetgeila, og fram til parkeringa ved Leirshaugen Gravplass.
Vi ber publikum om å respektere oppsatt skilting og merking, samt vise varsemd for anleggsmaskiner/-bilar og det pågåande arbeidet.


Svein Berg-Rusten på 1

Nye Volda kommune inviterte til seminaret "Kick-off velferdsteknologi" for innbyggarar og medarbeidarar. 

Illustrasjon - Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, Administrativt framlegg 08

På kommunestyret i dag vert "Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, Administrativt framlegg 08.11.2018" presentert av rådmann Rune Sjurgard. 

(PDF, 3 MB)

Øyra skule SFO

Det må takast stilling til kva skulekrins Bjørke og Viddal skal høyre til i den nye kommunen. 

Frivilligprisutdeling 2017

Frivilligprisen 2018

Det er tid for å foreslå kandidatar for frivilligprisen 2018. Fristen er 1. desember og prisen vert delt ut på kommunestyret sitt møte 13. desember. 

Som tidlegare ber me om at forslaga vert sendt på epost til postmottak@volda.kommune.no, pr post til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda eller lever i skranken på rådhuset.

Campus Arena 1

Det skal vere møte i kommunestyret den 8. november kl. 14.00 på Volda samfunnshus. Møtet vert direkteoverført på web-tv.

rådhusinngang

Felles eldrerådsmøte blir halde på Volda rådhus, møterom Voldsfjorden, 5. november kl. 12.00.