Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer at det vanskeleg å forstå?

Har du problem med å lese teksten, er synstolkinga på bilda våre for dårleg, eller har vi lagt ut filmar utan undertekst?

Sei ifrå!
Vi set stor pris på tilbakemeldingar.

Send oss ei melding her

Sjå også tilgjengelegheitserklæringa vår

Ansvarleg for nettstaden