Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer at det vanskeleg å forstå?

Har du problem med å lese teksten, er synstolkinga på bilda våre for dårleg, eller har vi lagt ut filmar utan undertekst?

Sei ifrå!
Vi set stor pris på tilbakemeldingar.

Send oss ei melding her (postmottak@volda.kommune.no)

Sjå også tilgjengelegheitserklæringa vår (uustatus.no)

 

Fleire tilgjengelegheitserklæringar

Ikkje alle sider vi nyttar kommunalt har moglegheit for å legge tilgjengelegheitserklæringa direkte på sida. Vi legg difor desse ut samla her:

Innsyn: Tilgjengelegheitserklæring (uustatus.no)

Min Kommune: Tilgjengelegheitserklæring (uustatus.no)

eDialog: tilgjengelegheitserklæring

Vigilo foreldreportalen: https://vigilo.no/volda/    –  Tilgjengelegheitserklæring 

 

Ansvarleg for nettstaden