Offentleg ettersyn. Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

bkk Høyringsdokument for budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 med tilhøyrande dokument er no tilgjengelege.

 Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Høyringsfristen er 14. desember 2021.

 

Merknadar må vere kommunen i hende innan 14. desember 2021 klokka 12.00.

Merknad sendast til:
postmottak@volda.kommune.no eller pr brev til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Kommunestyret har sitt møte torsdag 16. desember.

Årsbudsjett 2022 - avgifter og gebyr
Tittel Publisert Type
Gebyrsatsar for feiing 2022

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrsatsar for feiing 2022.pdf
Prisar for tenester etter pbl 2022

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prisar for tenester etter pbl 2022.pdf
Prisar for oppmålingstenester 2022

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prisar for oppmålingstenester 2022.pdf
Betalingssatsar - korrigering Barnehage SFO kulturskule 2022

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar - korrigering Barnehage SFO kulturskule 2022.pdf
Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester 2022

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester 2022.pdf
Gebyrregulativ for vatn og avløp 2022

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrregulativ for vatn og avløp 2022.pdf
Hamnegegulativ Prisjustert etter KPI den 29.10.2021

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hamnegegulativ Prisjustert etter KPI den 29.10.2021.pdf
Tilråding frå representantskapet vedkomande renovasjon og slamgebyr 2022

30.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilråding frå representantskapet vedkomande renovasjon og slamgebyr 2022.pdf