Fairtrade i Volda kommune

Joakim Rødven Volda blei for fyrste gong godkjent som Fairtrade-kommune i september 2008, og denne statusen har vi behaldt sidan.

Kva vil det seie å vere ein Fairtrade-kommune?

Som Fairtrade-kommune har Volda forplikta seg til å kjøpe inn minst to ulike Fairtrademerka produkt, og sette seg mål om ein prosentvis auke over tid.

I Volda kommune har vi valt å kjøpe inn kaffi og kakao.

For kaffi har vi eit ambisiøst mål om å auke Fairtradedelen frå 50 % i 2019 til 70 % i 2021, og så 90 % i 2023.

Gjennom våre innkjøp bidreg vi som Fairtrade-kommune til utvikling hos bønder og arbeidarar, og er med på å motarbeide fattigdom i utviklingsland.

Kva er Fairtrade?

Fairtrade er ei anerkjend, uavhengig internasjonal merkeordning for rettferdig handel.

Når enkeltpersonar, bedrifter eller ein kommune vel å kjøpe Faitrademerka produkt, bidreg vi til at arbeidarar og bønder i utviklingsland får ordentlege løns- og arbeidsvilkår.

Gjennom Fairtrade-handel vi til at bøndene og arbeidarane ved eiga hjelp kan klare å løfte seg sjølv og familien sin ut av fattigdom.

Om du ønsker å lese fleire detaljar om kva Fairtrade er, kan du lese meir på Fairtrade si heimeside.

Interkommunal styringsgruppe

Ein Fairtrade-kommune vert også oppmoda til å drive med informasjonsarbeid.

I Volda er dette delegert til ei interkommunal styringsgruppe som består av ein kommunal representant frå Volda og ein frå Ørsta, i tillegg til personar frå ulike lag og organisasjonar i desse kommunane.

Du finn meir informasjon om Fairtrade-samarbeidet på Fairtrade Volda og Ørsta si Facebook-side.

Kontaktperson i Volda kommune er Ingvild Susann Kjøde. Kontaktinformasjon finn du nedst i nettsaka.

Styringsgruppe Volda og Ørsta

Interkommunal styringsgruppe for Fairtrade
Person Organisasjon Funksjon i styringsgruppa
Ingrid Opedal Volda SV Leiar
Geir Helge Nilsen Naturvernforbundet Volda Ørsta kasserar og skrivar
Kjell Petter Wiik Fritt grunnlag Medlem
Laura Mortveit Framtiden i våre hender Søre Sunnmøre Medlem
Annlaug Stokke Miljøpartiet dei grøne Medlem
Tove Halse Digernes Representant Ørsta kommune Medlem
Tove Elise Thue Dale Representant Volda kommune Medlem

 

Kontakt

Ingvild Susann Kjøde
konsulent
E-post
Telefon 70 05 87 35