Vakttelefon

Vil du melde frå om feil på vassforsyninga, avløp eller andre tekniske tenester?

Ta kontakt på vakttelefonen til teknisk vakt (veg/vatn/avløp): 901 78 008