Vassmålar

Både kommunen og abonnenten kan kreve vassmålar.

Kommunen eig og vedlikeheld målaren med unntak for abonnentar med særleg høgt vassforbruk.

Abonnent er ansvarleg for installering og årleg avlesing av vassmålar. Installasjon må gjerast av godkjent rørleggar og etter tilvising frå kommunen. 

Til registreringsskjema for vassmålar.

For å sende inn avlesing av vassmålar klikk her.

Kontakt

Eli Øye Vassbotn
konsulent
E-post
Telefon 70 05 87 40