Berekraftrapport for Volda kommune

Gjennom nettverket "Berekraftfylket Møre og Romsdal" har kommunane kartlagt status på berekraft. 

Berekraftrapport for Volda kommune

FN sine berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030. Etter initiativ frå Møre og Romsdal fylkeskommune har alle kommunane i fylket gjennom nettverket «Berekraftfylket Møre og Romsdal» kartlagt status på berekraft. Metodikken er basert på ein internasjonal standard utarbeidd av fleire FN-organisasjonar.

Resultata er presentert i en berekraftprofil for kvar kommune, og ein samla fylkesrapport.

På bakgrunn av kartlegginga foreslår fylkesrapporten fylgjande satsingar:

  • Smart og berekraftig VA-sektor
  • Fattigdom og sosial inkludering
  • Sirkulær økonomi
  • Digitalisering off. sektor
  • Offentlege bygg – berekraftsertifisering
  • Lokalmat og mattryggleik

Prosjektet og resultata er presentert for kommunestyret og kommunedirektøren si leiargruppe. Kartlegginga vil ligge til grunn for planar og tiltak både i kommunen og fylket.

Rapporten for Volda kommune  (www.itu.int/)

Fylkesrapporten  (mrfylke.no/)

Les meir om berekraftfylket Møre og Romsdal (mrfylke.no/)