Branntips

Er du bekymra for branntryggleiken til deg sjølv eller andre og ynskjer å melde frå?

Klikk for stort bilete

Volda brann og redning er ei av 375 kommunar/brannvesen som er med på samarbeidstenesta branntips.no

Dette er ei teneste som gjer det lett å melde frå om bekymringsfulle forhold. Ved å enkelt trykke på linken kan ein beskrive kva ein er bekymra for og ein kan også legge ved bilete om ein vil.

Personopplysningar blir handsama etter kommunens retningslinjer for personopplysningar.

Send inn di bekymringsmelding på: branntips.no