Detaljreguleringsplan for Grevsneset - Forvarslingsdokument

Detaljreguleringsplan for Grevsneset - Forvarslingsdokument

Vedlegg i samband med varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Grevsneset

Hovudføremålet med planarbeidet er å få godkjent ein reguleringsplan som gjev løyve til uttak, knusing og lagring av fjellmassar.

Vidare skal eit nytt anlegg for mottak og bearbeiding av returasfalt og returbetong inngå.

Det visast til pågåande kommuneplanarbeid og til Fylkesmannen sitt vedtak med løyve til mottak og mellomlagring og knusing av returasfalt av 30.04.2018.

Detaljar kring etterbruken av arealet fastsetjast under planprosessen.

Relevante dokument

Detaljreguleringsplan for Grevsneset - varsel om oppstart 14.09.20
Tittel Publisert Type
Referat frå oppstartsmøte-29-4-2019

13.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat frå oppstartsmøte-29-4-2019.pdf
Følgjebrev annonse_forvarsel

13.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2319-følgjebrev annonse_forvarsel.pdf
Planinitiativ_08 04 2019

13.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2319 planinitiativ_08 04 2019.pdf
Volda formannskap- handsaming av sp om oppstart

13.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Volda formannskap- handsaming av sp om oppstart.pdf
Reg_annonse

13.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2319-reg_annonse.pdf