Elektronisk melding av saker som gjeld skulemiljø

Elektronisk melding av saker som gjeld skulemiljø

Volda kommune lanserer ei elektronisk løysing der ein kan melde frå om uro knytt til skulemiljø.

  

Tenesteutval for oppvekst og kultur har gjort vedtak om at Volda kommune skal ha slik elektronisk løysing, og løysinga er no tilgjengeleg på Volda kommune si heimeside.

Gjennom denne løysinga kan elevar, føresette eller andre melde frå om uro, og meldinga vil bli sendt til rektor ved skulen det gjeld.

Her er lenke til elektronisk melding

Meir informasjon til barn, unge og foreldre kan du lese her.