Hjortejakta 2019

Hjortejakta 2019

I løpet av 2019 vart det fellingsrekord av hjort i Volda. Her er ei oppsummering av sesongen.

Med 603 fellingar i det som var "gamle" Volda kommune, vart det ny rekord for hjortefelling i kommunen. Førre rekord var 573 dyr, som vart sett i 2018.

Fellinga var fordelt slik: 28 % kalvar, 20 % spissbukkar, 14 % 1,5 års koller, 16 % vaksne bukkar og 22 % vaksne koller.

Det var tildelt kvote på 728 dyr i heile Volda, som gjorde at det var ein fellingsprosent på 83 prosent i 2019.

Fleire vald skaut 100 prosent, andre null prosent av tildelt kvote. Austefjorden var valdet som skaut flest hjort med 179 dyr.

Om ein ser på heile området for dagens Volda kommune vart det felt ytterlegare 208 hjort i gamle Hornindal kommune og 101 hjort på Bjørke.

Totalt for «nye Volda» vart hjortefellinga derfor på 912 felte hjort.

Fellingsoversikt (gamle Volda)

Vald (gamle Volda)

Tildelt

Felt

Fellingsprosent

1519V0001 Austefjord Hjortevald

215

179

83 %

1519V0002 Ytre Dalsfjord Storvald

113

114

101 %

1519V0003 Bjørkedal utmarkslag

40

27

68 %

1519V0004 Folkestad Jaktforvaltning

49

40

82 %

1519V0005 Dalsbygd Hjortevald

68

55

81 %

1519V0006 Kilsfjord Storvald

51

34

67 %

1519V0007 Liaskar Egset

11

11

100 %

1519V0008 Håskjold Mork Eikrem Ytrestøyl

20

17

85 %

1519V0009 Lid

19

19

100 %

1519V0010 Åmelfot Mårstøyl

15

13

87 %

1519V0011 Vikebygda hjortevald

20

20

100 %

1519V0012 Bjørkedal Nøre

20

22

110 %

1519V0013 Driveklepp

7

3

43 %

1519V0014 Rotset

11

4

36 %

1519V0015 Steinsvik Vassbakke

23

22

96 %

1519V0016 Åmelfotseter Åmelfotdal

10

8

80 %

1519V0017 Nordal Klepp Strand

9

4

44 %

1519V0018 Halkjelsvik

4

0

0 %

1519V0019 Åmelfot indre

6

5

83 %

1519V0020 Bratteberg

1

0

0 %

1519V0022 Mek/Krumsvik

16

6

38 %

Sum

728

603

83 %