Høyring - Alkoholpolitisk handlingplan 2024-2028

Høyring - Alkoholpolitisk handlingplan 2024-2028

Formannskapet vedtok i sak PS 71/24 å sende alkoholpolitisk  handlingsplan ut på høyring. Det er høve til å kome med innspel til planarbeidet. Høyringsfristen er 31. mai 2024.

Gjeldande alkoholpolitisk handlingsplan går ut i 2024, og ny plan må bli vedtatt før kommunestyret skal behandle alle sals- og skjenkeløyva i kommunen på nytt i løpet av sommaren 2024. 

Ny alkoholpolitisk handlingsplan inneheld hovudmåla for Volda kommune sin alkoholpolitikk, og kva tiltak som skal nyttast for å nå alkohollova sitt mål om å redusere tilgjenge til og forbruket av alkohol. Planen vart sendt ut på høyring av formannskapet 07.05.24 slik at innbyggjarane og spesielle interessentar får kome med innspel til planen. 

UTKAST Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 (PDF, 361 kB)

 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 til høyring - Vedlegg
Tittel Publisert Type
Statsforvaltaren i Agder - lovlegheitskontroll minstelønn (1)

13.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Statsforvaltaren i Agder - lovlegheitskontroll minstelønn (1).pdf
Svar på førespurnad om tarifflønn og alkohollova

13.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Svar på førespurnad om tarifflønn og alkohollova.pdf
Krav om almenngjort lønn ved tildeling av skjenkeløyve - til kommuner

13.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Krav om almenngjort lønn ved tildeling av skjenkeløyve - til kommuner.pdf
Brev frå Helsedirektoratet - sal av alkohol frå sjølvbetjente kasser og butikkar

13.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev frå Helsedirektoratet - sal av alkohol frå sjølvbetjente kasser og butikkar.pdf
Universell utforming og skjenkebevilling - brev datert 11.03.2021

13.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Universell utforming og skjenkebevilling - brev datert 11.03.2021.pdf
Alkoholpolitisk handlingsplan for Volda kommune 2020-2024 - vedtatt i kst 240920 (1)

13.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Alkoholpolitisk handlingsplan for Volda kommune 2020-2024 - vedtatt i kst 240920 (1).pdf
Saksframlegg – Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 til høyring

13.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksframlegg – Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 til høyring.pdf
UTKAST vedteke i formannskapet Alkoholpolitisk plan

13.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned UTKAST vedteke i formannskapet Alkoholpolitisk plan.pdf