Informasjonsskriv frå Landbrukskontoret

Informasjonsskriv om aktuelle tema frå landbrukskontoret.

Klikk for stort bilete  

Landbrukskontoret for Volda og Ørsta har sendt ut informasjonsskriv som inneheld informasjon om ei rekkje tema som er aktuelle komande sesong.

Skrivet er sendt ut til føretak i landbruket, gardbrukarar, skogbrukarar, eigarar av landbrukseigedomar, med fleire.

Her kan du lese skrivet.

Kontakt

Dorota Wozna
Konsulent landbruk
E-post
Telefon 907 23 453
Liv Bente Viddal
Seksjonsleiar kultur og landbruk
E-post
Telefon 907 04 008
Børild Skåra
Rådgjevar jordbruk
E-post
Telefon 906 99 240
Åshild Steinnes
Førstesekretær
E-post
Telefon 907 04 501
Peder Magnussen
Fagansvarleg skogbruk
E-post
Telefon 452 82 680
Landbrukskontoret Ekspedisjon
Telefon 70 08 46 70