Informasjonsskriv frå Landbrukskontoret

Informasjonsskriv frå Landbrukskontoret

Informasjonsskriv om aktuelle tema frå landbrukskontoret.

  

Landbrukskontoret for Volda og Ørsta har sendt ut informasjonsskriv som inneheld informasjon om ei rekkje tema som er aktuelle komande sesong.

Skrivet er sendt ut til føretak i landbruket, gardbrukarar, skogbrukarar, eigarar av landbrukseigedomar, med fleire.

Her kan du lese skrivet.

Kontakt

Liv Bente Viddal
tenesteleiar
E-post
Mobil 90 70 40 08
Børild Skåra
rådgjevar
E-post
Mobil 90 69 92 40
Peder Magnussen
skogbruksansvarleg
E-post
Mobil 45 28 26 80
Landbrukskontoret Herøy kommune
Telefon 70 08 13 00